Zaposlitve - arhiv

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja del in nalog vodenja priprave projektne dokumentacije, izdelave in koordinacije ter organiziranje priprave in izdelave strokovnih podlag, vodenja postopkov za pripravo in sprejem prostorskih aktov ter izvajanja konzultantskih storitev na področju varstva okolja, finančne spremljave projektov, ki so v obsegu del Sektorja za prostorsko in tehnično pripravo projektov. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

30. 12. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.

30. 12. 2021

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad gradnjo na državni cestni infrastrukturi, nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

17. 12. 2021

Varnostnik nadzornik

Opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, nadzor nad prihodom zaposlenih na delo in z dela, nadzor nad evidenco službenih vozil, druga dela za organizacijsko enoto, in naloge po naročilu vodje.

16. 12. 2021

Varnostni manager

Opravlja organizacijska dela vodenja varnostne službe, opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, ter druga dela za organizacijsko enoto, in naloge po naročilu vodje.

16. 12. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke predvsem s področja upravljanja prometa in upravljanja s sistemi CUVP, ki so v obsegu del organizacijske enote. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje. Zaradi zagotavljanja operativnega delovanja CUVP se delo izvaja v prerazporejenem delovnem času po predhodnem razporedu, v okviru 7-dnevnega delovnega tedna.

08. 12. 2021

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

07. 12. 2021

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje ter opravlja naloge s področja visokih gradenj in investicijskega vzdrževanja.

07. 12. 2021

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad gradnjo premostitvenih objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

07. 12. 2021

SAMOSTOJNI NADZOR (KOPER, DEKANI)

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

01. 12. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke predvsem s področja javnega naročanja in FIDIC pogodb, ki so v obsegu del organizacijske enote. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.  

30. 11. 2021

Strokovni sodelavec/3

opravlja organizacijska ter strokovna dela tehnične podpore uporabnikom v Službi informatika in kontroling

30. 11. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in vodi postopke priprave izvajanja projektov na področju posameznih del in nalog organizacijske enote ali po naročilu vodje. Organizira recenzijske razprave, sodeluje pri razdelitvi dokumentacije recenzentom, posredovanju poročil projektantom, pripravi vabil, zapisnikov, obravnav, potrdil, pripravi zahtevkov za račune-situacije, pripravi srajčk nabava, vodenju evidenc za naročnike in arhiv, sodeluje pri pripravi ponudb in zbiranju referenc za recenzente.

26. 11. 2021

STROKOVNI SODELAVEC/3 – reševalec gasilec (4 delovna mesta)

Opravljanje reševalno gasilske službe na Letališču Edvarda Rusjana v Mariboru po uspešno opravljenem šestmesečnem izobraževanju za pridobitev poklica gasilec na Igu in pridobitvi strokovnih kompetenc za letališko strokovno osebje.

26. 11. 2021

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

25. 10. 2021

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov, in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje, ter opravlja naloge s področja visokih gradenj in investicijskega vzdrževanja.

 

25. 10. 2021

REFERENT/3

Opravlja organizacijska in administrativna dela ter druge strokovne naloge za organizacijsko enoto Projekt upravljanja letališča Edvarda Rusjana v Mariboru. 

21. 10. 2021

REFERENT/2

Opravlja organizacijska ter strokovna dela, kot so sodelovanje pri nalogah analize in popisa procesov v družbi, sodelovanje pri pripravi predlogov optimizacij procesov ter sodelovanje pri razvoju in vzpostavitvi internih informacijskih sistemov v družbi.

15. 10. 2021

REFERENT/2

Opravlja organizacijska ter strokovna dela, kot so sodelovanje pri izvajanju konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah, koordinacijah pri pridobivanju projektne dokumentacije in sodelovanje pri upravnih postopkih za rekonstrukcije in novogradnje državnih cest na območju Slovenije.

15. 10. 2021

STROKOVNI SODELAVEC/1

sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov na področju dokončnega urejanja lastniških razmerij v zvezi z investicijskimi projekti na področju državnih cest oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oz. dela po naročilu vodje

13. 10. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3 (2 prosti delovni mesti)

Samostojno organizira in vodi postopke s področja kalkulacij ter priprave izvajanja projektov na področju posameznih del in naloge organizacijske enote ali po naročilu vodje.

06. 10. 2021

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad gradnjo na državni cestni infrastrukturi, nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov, in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

30. 09. 2021

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju geotehničnih objektov in predorov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo se bo izvajalo v neenakomerno razporejenem delovnem času, v okviru 24-urnega izvajanja nadzora.

15. 09. 2021

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del na področju geotehničnih objektov in predorov v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo se bo izvajalo v neenakomerno razporejenem delovnem času, v okviru 24-urnega izvajanja nadzora.

15. 09. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.

Delo obsega predvsem pravna opravila na področju osebnih podatkov, tajnih podatkov informacij javnega značaja, javnih naročil, varnosti in zdravja pri delu, izobraževanj, pregled in pripravo pogodbenih dokumentov ter notranjih aktov družbe.

15. 09. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira in koordinira in vodi postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote, ki se nanašajo javna naročila in pravno svetovanje v fazi priprave in vodenja projektov na področju cest, železnic, komunale, stavb. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

15. 09. 2021

Reševalec gasilec na Projektu upravljanja letališča Edvarda Rusjana (2 DM)

opravlja dela reševalno-gasilske službe, dela sprejema in odprave letal, potnikov in stvari, vzdrževalna dela, ter druga dela za organizacijsko enoto in naloge po naročilu vodje.

06. 09. 2021

NADZOR/1 na Projektu ceste 8

izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje ter opravlja inženirske storitve na področju investicij v državne ceste.

03. 09. 2021

REFERENT/2

Opravlja organizacijska ter strokovna dela, kot so sodelovanje pri pripravi dokumentacije za javno naročanje, organizacija in vodenje evidenc znotraj organizacijske enote.

02. 09. 2021

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del na projektih železniške, cestne in komunalne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov, in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

25. 08. 2021

REFERENT/2

Opravlja organizacijska ter strokovna dela, kot so sodelovanje pri izvajanju konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah, koordinacija pri pridobivanju projektne dokumentacije in upravnih postopkih za rekonstrukcije in novogradnje državnih cest na območju Slovenije.

25. 08. 2021

STROKOVNI SODELAVEC/1

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov na področju dokončnega urejanja lastniških razmerij v zvezi z investicijskimi projekti na področju državnih cest oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oz. dela po naročilu vodje.

25. 08. 2021

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

25. 08. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu organizacijske enote, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno deluje na področju izdelave strokovnih podlag za uvedbo informacijskega sistema za podporo vodenju projektov.

24. 08. 2021

NADZOR/3

Izvaja nadzor nad izvedo del na področju geotehničnih objektov in predorov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo se izvaja v predoru, v neenakomerno razporejenem delovnem času.

06. 08. 2021

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedo del na področju geotehničnih objektov in predorov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo se izvaja v predoru, v neenakomerno razporejenem delovnem času.

06. 08. 2021

SAMOSTOJNI NADZOR (DVE DELOVNI MESTI)

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

12. 07. 2021

REFERENT/2

Opravlja organizacijska ter strokovna dela, kot so sodelovanje pri izvajanju konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah, koordinacija pri pridobivanju projektne dokumentacije in upravnih postopkih za rekonstrukcije in novogradnje državnih cest na območju Slovenije.

12. 07. 2021

STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja projektov v zvezi s pripravo in izvajanjem projektov ali drugih delih, kot so: vnos prejete in odposlane pošte, arhiviranje ter nadomeščanje kurirja.

07. 07. 2021

REFERENT/2 na Projektu ceste 3

opravlja organizacijska ter strokovna dela, kot so sodelovanje pri izvajanju konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah, izdelovanje projektnih nalog, koordinacija pri pridobivanju projektne dokumentacije in upravnih postopkih za rekonstrukcije in novogradnje državnih cest na območju Slovenije.

11. 06. 2021

NADZOR/2 v Sektorju za ITS in ESN

izvaja nadzor nad izvedo del na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

11. 06. 2021

SAMOSTOJNI NADZOR v Sektorju za ITS in ESN

samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

11. 06. 2021

NADZOR/3

Izvaja nadzor nad izvedo del na področju gradnje prometne infrastrukture na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

02. 06. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja projektiranja, gradnje in vzdrževanja predorov ter druga dela po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote.

26. 05. 2021

REFERENT/2

Opravlja organizacijska dela in strokovna dela, kot so sodelovanje pri izvajanju konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah, koordinacija pri pridobivanju projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj za rekonstrukcije in novogradnje državnih cest na območju SV Slovenije.

26. 05. 2021

NADZOR/3

Izvaja nadzor nad izvedo del na področju geotehničnih objektov in predorov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo se izvaja v predoru, v neenakomerno razporejenem delovnem času.

26. 05. 2021

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedo del na področju geotehničnih objektov in predorov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo se izvaja v predoru, v neenakomerno razporejenem delovnem času.

26. 05. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja projektiranja, gradnje in vzdrževanja predorov ter druga dela po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote.

17. 05. 2021

NADZOR/3 (tri prosta delovna mesta)

Izvaja nadzor nad izvedo del na področju gradnje prometne infrastrukture in na področju elektro in TK sistemov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

12. 05. 2021

SAMOSTOJNI NADZOR (pet prostih delovnih mest)

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

12. 05. 2021

VODJA PROJEKTA/2

Načrtovanje, vodenje, organiziranje priprave in izvedbe del iz obsega del in nalog projekta

12. 05. 2021

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del s področja elektrotehnične stroke na področju upravljanja, vzdrževanja in varstva državnih cest, tehničnega urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na državnih cestah s poudarkom na strokovnem področju javne razsvetljave ter elektrotehničnih del na investicijskih projektih.

11. 05. 2021

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov  s področja upravljanja, vzdrževanja in varstva državnih cest ter tehničnega urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na državnih cestah, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

11. 05. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira in koordinira in vodi postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.

Delo obsega predvsem pravna opravila na področju javnih naročil (v vseh fazah postopka), pregled in pripravo pogodbenih dokumentov ter notranjih aktov družbe in sodelovanje pri obravnavi zahtevkov izvajalcev del (dodatna in več dela pri izvedbi investicij), zaradi česar je zaželeno dobro poznavanje FIDIC.

07. 05. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.

Delo obsega predvsem pravna opravila na področju javnih naročil (v vseh fazah postopka), pregled in pripravo pogodbenih dokumentov ter notranjih aktov družbe in sodelovanje pri obravnavi zahtevkov izvajalcev del (dodatna in več dela pri izvedbi investicij), zaradi česar je zaželeno dobro poznavanje FIDIC.

07. 05. 2021

STROKOVNI SODELAVEC/3

sodeluje pri postopkih priprave izvajanja projektov v zvezi s pripravo in izvajanjem projektov na področju cest in razvojnih projektov ali drugih delih

07. 05. 2021

REFERENT/2 (DVE PROSTI DELOVNI MESTI)

opravlja organizacijska ter strokovna dela, kot so sodelovanje pri izvajanju konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah, koordinacija pri pridobivanju projektne dokumentacije in upravnih postopkih za rekonstrukcije in novogradnje državnih cest na območju Slovenije

03. 05. 2021

NADZOR/2 (tri prosta delovna mesta)

Izvaja nadzor nad izvedo del na področju geotehničnih objektov in predorov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

30. 04. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja izvajanja konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah, ki so v obsegu del organizacijske enote, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje. Izvaja nadzor nad izvedbo del.

30. 04. 2021

VODJA PROJEKTA/1

načrtovanje, vodenje, organiziranje priprave in izvedbe del iz obsega del in nalog projekta

22. 04. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote in izvaja dela, ki obsegajo izdelovanje projektnih nalog, vodenje in koordinacijo pri pridobivanju projektne dokumentacije ter pri upravnih postopkih za sanacijo plazov, zidov in brežin na območju Slovenije ter spremljanje projektov pri gradnji ter druga dela po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote.

21. 04. 2021

STROKOVNI SODELAVEC/1

sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov s področja varstva okolja in prostorskega načrtovanja, oziroma opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oziroma dela po naročilu vodje

19. 04. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2 (dve delovni mesti)

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote, izvaja predvsem inženirske storitve v fazi priprave in izvedbe železniških projektov. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

19. 04. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira in koordinira in vodi postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote, ki se nanašajo javna naročila in pravno svetovanje v fazi priprave in vodenja projektov na železniški infrastrukturi. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

13. 04. 2021

NADZOR/3

izvaja nadzor nad izvedo del v predoru na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje

13. 04. 2021

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v predoru v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

13. 04. 2021

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje ter opravlja inženirske storitve na področju investicij v državne ceste.

07. 04. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote, kot so: priprava razpisov za geološko geotehnične raziskave različnih nivojev projektov in različnih infrastrukturnih in vodarskih projektov, izvajanje nadzora pri gradnji infrastrukturnih objektov na področju zemeljskih del in temeljenja, izvajanje recenzij, sodelovanje pri interpretacijah georadarskih meritev. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote.

02. 04. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje. Izvaja nadzor nad izvedbo del.

02. 04. 2021

NADZOR/2 (6 delovnih mest)

izvaja nadzor nad izvedo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje

02. 04. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote in opravlja predvsem dela vodenja, organiziranja in izdelave investicijske dokumentacije in vlog za EU sredstva.

31. 03. 2021

NADZOR/2

izvaja nadzor nad izvedbo del na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje

31. 03. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote, izvaja predvsem inženirske storitve v fazi priprave in izvedbe železniških projektov. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

30. 03. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote in izvaja dela po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote.

24. 03. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/3

Samostojno organizira in vodi postopke priprave izvajanja projektov s področja varstva okolja, priprave državnih prostorskih načrtov, priprave projektne dokumentacije ter sodeluje pri strokovnem vodenju in nadzoru nad izvedbo arheoloških raziskav.

19. 03. 2021

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

19. 03. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote, predvsem naloge s področja prostorskega načrtovanja. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

16. 03. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote, predvsem naloge inženiringa pri realizaciji investicij na javni železniški infrastrukturi. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

16. 03. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje

09. 03. 2021

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Izvaja inženirske storitve pri izvedbi železniških projektov.

09. 03. 2021

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Izvaja nadzor nad izvedbo del v predoru.

08. 03. 2021

NADZOR/2 – koordinator za varnost in zdravje pri delu (2 prosti delovni mesti)

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju koordiniranja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. 

08. 03. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

08. 03. 2021

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Izvaja aktivnosti povezane s pripravo tehničnega dela razpisnih dokumentacij, sodeluje v fazi projektiranja, revizije in verifikacije izvedbenih načrtov, pri izvedbi del, pri pripravi zapisnikov koordinacijskih in drugih sestankov, poročil, odkupih zemljišč, pridobitvi gradbenega, obratovalnega oz. uporabnega dovoljenja.

08. 03. 2021

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Sodeluje pri izvajanju inženirskih storitev v fazi priprave in izvedbe na področju načrtovanja in gradnje železniške infrastrukture.

08. 03. 2021

VODJA PROJEKTA/2

Načrtovanje, vodenje, organiziranje priprave in izvedbe del iz obsega del in nalog projekta za pripravo investicije za izgradnjo čezmejne železniške proge.

02. 03. 2021

REFERENT/1

Opravlja organizacijska in administrativna dela za področje in opravlja strokovne naloge ter sodeluje pri postopkih za področje in opravlja naloge po naročilu vodje.

26. 02. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu organizacijske enote, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno deluje na področju izdelave strokovnih podlag, za uvedbo informacijskega sistema za podporo vodenju projektov. Izvaja aktivnosti za zagotavljanje neprekinjenega delovanja mrežne opreme in zagotavljanje pravočasnega ter zanesljivega delovanja informacijske infrastrukture.

26. 02. 2021

STROKOVNI SODELAVEC/1

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oziroma opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oziroma dela po naročilu vodje.

26. 02. 2021

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje

26. 02. 2021

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju R Slovenije in v tujini, v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Celje.

25. 02. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela, ki obsegajo skrb za nadzor nad pridobitvijo strokovnih podlag, organiziranje priprave in izdelave ter koordinacije priprave projektne in tehnične dokumentacije ter pridobivanje upravnih dovoljenj, pripravo analiz, poročil, navodil in drugih dokumentov, ki so potrebni za izvedbo zahtev naročnikov.

Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Maribor, Celje.

25. 02. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja naloge nadzora na področju graditve infrastrukturnih objektov.

Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Maribor.

25. 02. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del Projekta stavbe. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

15. 02. 2021

NADZOR/1

izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje

10. 02. 2021

Nadzor/2

izvaja elektro nadzor na področju vzdrževalnih del in pri postavitvi novih elektro naprav na državnih cestah na področju R Slovenije in v tujini, v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

10. 02. 2021

NADZOR/2 – koordinator za varnost in zdravje pri delu

Izvaja nadzor nad izvedbo del v Republiki Sloveniji in v tujini, v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in opravlja dela na področju koordiniranja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

25. 01. 2021

STROKOVNI SODELAVEC/1

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oziroma opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oziroma dela po naročilu vodje.

25. 01. 2021

Referent/1

Opravlja strokovne naloge ter sodeluje pri postopkih za organizacijsko enoto in opravlja naloge po naročilu vodje.

 

25. 01. 2021

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote, v zvezi z delovanjem nadzornega centra za upravljanje in vodenje prometa v Dragomlju in opravlja druge naloge po naročilu vodje.

07. 01. 2021

REFERENT/2

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto in opravlja strokovne naloge, povezane z delovanjem nadzornega centra za upravljanje in vodenje prometa v Dragomlju.

07. 01. 2021