SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

15. 09. 2021

Naziv delovnega mesta: SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2
Organizacijska enota: Sektor za kadrovske in splošne zadeve
Opis del in nalog:

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.

Delo obsega predvsem pravna opravila na področju osebnih podatkov, tajnih podatkov informacij javnega značaja, javnih naročil, varnosti in zdravja pri delu, izobraževanj, pregled in pripravo pogodbenih dokumentov ter notranjih aktov družbe.

Izobrazba: Univerzitetna strokovna izobrazba ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B ali višješolski programi pravne smeri.
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, vozniški izpit B kategorije, organizacijske sposobnosti, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov s področja, kjer sodeluje
Želeno: znanje tujega jezika, pravniški državni izpit, izkušnje z delom na področju HRM
Delovne izkušnje: 3 leta
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 23. 09. 2021 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj