Trajnostni razvoj

Družbena in okoljska odgovornost sta stalni spremljevalki poslovanja DRI upravljanje investicij. Na načelih trajnostnega razvoja temelji tako naše redno poslovanje kot storitve, ki jih izvajamo za naročnike.

Glede na močno vpetost infrastrukturnih projektov v naravno in družbeno okolje je upoštevanje vseh deležnikov investicijskega ciklusa ter iskanje ravnotežja med gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi vidiki izjemnega pomena.

Pri uresničitvi doslej največjega slovenskega infrastrukturnega projekta – Nacionalnega programa izgradnje avtocest – smo z našimi storitvami  predvsem na področju varovanja okolja prispevali k uveljavljanju trajnostnega razvoja kot sinergije med gospodarskim in družbenim razvojem ter ohranitvijo okolja.

Načelu trajnostnega razvoja bomo sledili tudi pri prihodnjih infrastrukturnih projektih, ki jih bomo soustvarjali v prihodnosti.