Jurij Kač

generalni direktor

 

Jurij Kač, rojen leta 1972 v Kranju, je izobrazbo univerzitetnega diplomiranega ekonomista pridobil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

V poslovni karieri je pridobival izkušnje na več odgovornih in vodilnih mestih. Med drugim je bil v skupno enajstih letih svetovalec štirih predsednikov Vlade Republike Slovenije, pri čemer je samostojno vodil nekatere najzahtevnejše vladne projekte na področjih prometa, energetike, razvoja ter okolja in prostora.

Kot svetovalec uprave in namestnik poslovnega direktorja je štiri leta sodeloval z upravami družbe DARS, d. d. Imel je ključno vlogo pri reorganizaciji družbe in optimizaciji poslovnih procesov po pripojitvi Podjetja za vzdrževanje avtocest, d. o. o., ter sklenitvi koncesijske pogodbe in pogodbe o naročilu z državo.

Pred prevzemom vodenja DRI upravljanje investicij, d. o. o., je deloval v vodstvu in komerciali podjetja. Družbi se je pridružil leta 2011, oktobra 2013 pa je bil imenovan za njenega generalnega direktorja. Pri svojem delu si prizadeva razviti in okrepiti sistemsko vlogo družbe kot notranjega izvajalca svetovalnega inženiringa za državo in njene organe.


Nina Mauhler

v. d. članice poslovodstva

 

Nina Mauhler je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in magistrirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Odlikuje jo petindvajset let delovnih izkušenj v gospodarstvu, od tega skoraj polovica vodstvenih.

Kariero je začela v komercialnem oddelku podjetja Stroji, d. o. o., nadaljevala kot vodja oskrbe v družbi Prevent, d. d., in se zatem ponovno zaposlila v podjetju Stroji kot vodja komercialnega oddelka. Poslovno pot je nadaljevala na Prevaljah v podjetju Lek, d. d., kjer je bila odgovorna za načrtovanje in analize za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov. Bila je tudi svetovalka generalnega direktorja Slovenskih železnic, d. o. o., vodja komercialnega oddelka v podjetju Lesna TIP, d. o. o., pozneje pa je prevzela še vodenje hčerinskega invalidskega podjetja Lesna Jelka, d. o. o. V podjetju TAM-Europe, d. o. o., je vodila oddelek za načrtovanje, nabavo in logistiko.

Del njene poslovne poti je potekal v javni upravi. Bila je generalna direktorica Direktorata za žičnice in železnice in tudi državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo, zadolžena predvsem za trenutno največja infrastrukturna projekta, tretjo razvojno os in drugi tir.

Preden je bila oktobra 2022 imenovana za v. d. članice poslovodstva družbe DRI upravljanje investicij, d. o. o., je vodila invalidsko podjetje HTZ, d. o. o., z 800 zaposlenimi, ki deluje v okviru podjetja Premogovnik Velenje skupine HSE.

Bogate in dolgoletne izkušnje ter veščine organiziranja in optimizacije procesov, načrtovanja in vodenja ji omogočajo, da pri svojem delu nastopa celovito ter upošteva tudi širše okolje in deležnike.


Mitja Breznik

v. d. člana poslovodstva

 

Mitja Breznik, rojen leta 1972, je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Poslovno pot je začel v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije, sprva kot pripravnik in nato kot strokovni sodelavec Odbora za gospodarstvo, in jo nadaljeval v gospodarstvu.

Bil je pomočnik vodje pravne službe v podjetju Mobitel, d. d., in v tem obdobju uspešno opravil državni pravniški izpit. Pozneje se je zaposlil v podjetju Elektro Ljubljana, d. d., kjer je opravljal več različnih funkcij; bil je vodja kadrovske službe, namestnik izvršnega direktorja organizacijske enote Skupne storitve in vodja pravne službe. Nato je v podjetju Elektro energija, d. o. o., vodil pravne, kadrovske in splošne zadeve ter deloval kot svetovalec direktorju podjetja.

Sledila je zaposlitev v družbi 2TDK, d. o. o., ki je investitor projekta drugi tir, kjer je sprva deloval kot samostojni strokovni sodelavec za področje javnih naročil in koncesij, pozneje pa kot izvršni direktor pravnega sektorja.

Preden je bil imenovan za v. d. člana poslovodstva družbe DRI upravljanje investicij, d. o. o., je v družbi deloval v Sektorju za pravne zadeve in javna naročila, kjer je med drugim vodil postopke javnih naročil, pripravljal pravna mnenja in izvajal pravno svetovanje.

Kot predstavnik delodajalcev je bil pet let sodnik porotnik na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Trenutno je član sveta Agencije za energijo.