Poslovodstvo

Jure Kač

generalni direktor

 

Jure Kač, rojen leta 1972 v Kranju, je izobrazbo univerzitetnega diplomiranega ekonomista pridobil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

V poslovni karieri je pridobival izkušnje na več odgovornih in vodilnih mestih. Med drugim je bil v skupno enajstih letih svetovalec štirih predsednikov Vlade Republike Slovenije, pri čemer je samostojno vodil nekatere najzahtevnejše vladne projekte na področjih prometa, energetike, razvoja ter okolja in prostora.

Kot svetovalec uprave in namestnik poslovnega direktorja je štiri leta sodeloval z upravami družbe DARS, d. d. Imel je ključno vlogo pri reorganizaciji družbe in optimizaciji poslovnih procesov po pripojitvi Podjetja za vzdrževanje avtocest, d. o. o., ter sklenitvi koncesijske pogodbe in pogodbe o naročilu z državo.

Pred prevzemom vodenja DRI upravljanje investicij, d. o. o., je deloval v vodstvu in komerciali podjetja. Družbi se je pridružil leta 2011, oktobra 2013 pa je bil imenovan za njenega generalnega direktorja. Pri svojem delu si prizadeva razviti in okrepiti sistemsko vlogo družbe kot notranjega izvajalca svetovalnega inženiringa za državo in njene organe.

Mitja Breznik

član poslovodstva

 

Mitja Breznik, rojen leta 1972, je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Poslovno pot je začel v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije, sprva kot pripravnik in nato kot strokovni sodelavec Odbora za gospodarstvo, in jo nadaljeval v gospodarstvu.

Bil je pomočnik vodje pravne službe v podjetju Mobitel, d. d., in v tem obdobju uspešno opravil državni pravniški izpit. Pozneje se je zaposlil v podjetju Elektro Ljubljana, d. d., kjer je opravljal več različnih funkcij; bil je vodja kadrovske službe, namestnik izvršnega direktorja organizacijske enote Skupne storitve in vodja pravne službe. Nato je v podjetju Elektro energija, d. o. o., vodil pravne, kadrovske in splošne zadeve ter deloval kot svetovalec direktorju podjetja.

Sledila je zaposlitev v družbi 2TDK, d. o. o., ki je investitor projekta drugi tir, kjer je sprva deloval kot samostojni strokovni sodelavec za področje javnih naročil in koncesij, pozneje pa kot izvršni direktor pravnega sektorja.

Preden je bil imenovan za petletni mandat, septembra 2023, je opravljal funkcijo vršilca dožnosti člana poslovodstva ter deloval v Sektorju za pravne zadeve in javna naročila, kjer je med drugim vodil postopke javnih naročil, pripravljal pravna mnenja in izvajal pravno svetovanje.