Jurij Kač

generalni direktor

 

Jurij Kač, rojen leta 1972 v Kranju, je izobrazbo univerzitetnega diplomiranega ekonomista pridobil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

V poslovni karieri je pridobival izkušnje na več odgovornih in vodilnih mestih. Med drugim je bil v skupno enajstih letih svetovalec štirih predsednikov Vlade Republike Slovenije, pri čemer je samostojno vodil nekatere najzahtevnejše vladne projekte na področjih prometa, energetike, razvoja ter okolja in prostora.

Kot svetovalec uprave in namestnik poslovnega direktorja je štiri leta sodeloval z upravami družbe DARS, d. d. Imel je ključno vlogo pri reorganizaciji družbe in optimizaciji poslovnih procesov po pripojitvi Podjetja za vzdrževanje avtocest, d. o. o., ter sklenitvi koncesijske pogodbe in pogodbe o naročilu z državo.

Pred prevzemom vodenja DRI upravljanje investicij, d. o. o., je deloval v vodstvu in komerciali podjetja. Družbi se je pridružil leta 2011, oktobra 2013 pa je bil imenovan za njenega generalnega direktorja. Pri svojem delu si prizadeva razviti in okrepiti sistemsko vlogo družbe kot notranjega izvajalca svetovalnega inženiringa za državo in njene organe.


Emanuel Čerček

član poslovodstva

Emanuel Čerček, letnik 1970, je uspešno zaključil študij na Gea Collegu, Visoki šoli za podjetništvo, in pridobil naziv diplomirani ekonomist.

Prve poslovne izkušnje je pridobival v gospodarstvu na komercialnem področju, pozneje je vodil Službo za investicije na Ministrstvu za šolstvo in šport in nato v Mestni občini Maribor sodeloval pri pripravi prostorskega koncepta investicij za projekt Evropska prestolnica kulture 2012 in vzpostavitvi Službe za investicije in evropske projekte. Za vodenje infrastrukturnih projektov je bil odgovoren tudi v Zavodu Antona Martina Slomška, delal pa je tudi kot svetovalec na Ministrstvu za infrastrukturo.

Leta 2013 se je zaposlil v družbi DRI upravljanje investicij, d. o. o., kjer je vodil več železniških projektov nadgradenj na železniških progah Divača–Sežana–državna meja, Ljubljana–Divača in Ljubljana–Jesenice in med drugim koordiniral delovanje EGIZ-a, slovensko-italijanskega gospodarskega združenja za gradnjo čezmejne železniške proge Divača–Trst. Zaradi bogatih izkušenj pri načrtovanju in vodenju infrastrukturnih projektov je bil januarja 2021 imenovan za člana poslovodstva in je v okviru tehničnega področja odgovoren za železniške projekte.


Gregor Majdič

član poslovodstva

Gregor Majdič, rojen leta 1976, je univerzitetni diplomirani inženir strojništva z dolgoletnimi izkušnjami pri upravljanju podjetij, projektiranju ter vodenju in nadzoru posameznih projektov strojnih inštalacij.

Svojo kariero je začel v Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost, nato pa se je zaposlil v podjetju Kraški zidar, d. d., kjer je vodil projekte strojnih inštalacij na več stanovanjskih in poslovnih objektih, pozneje pa še tehnični sektor. Od leta 2009 je vpisan v imenik inženirske zbornice Slovenije in ima status pooblaščenega inženirja strojne stroke. Kot direktor podjetja Gradteh, d. o. o., je med drugim vodil gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela pri več objektih, med pomembnejšimi je stanovanjsko-poslovni objekt Situla v Ljubljani.

Leta 2014 je ustanovil podjetje GM Plan, d. o. o., specializirano za projektiranje, organizacijo in nadzor nad gradnjo stavb. Med večjimi projekti lahko izpostavimo RCERO – Regionalni center za razgradnjo odpadkov, Evropsko hišo v Ljubljani, trgovski center Qlandia Kranj, industrijsko-poslovni objekt Iskra Komenda, tovarno robotov Yaskawa v Kočevju, skladiščno-proizvodno-poslovno-trgovski objekt MDM, RLS merilno tehniko Komenda in BIA Separation v Ajdovščini.

Družbi DRI se je pridružil aprila 2021 kot član poslovodstva in je v okviru tehničnega področja odgovoren za cestne in razvojne projekte.