Jurij Kač

generalni direktor

 

Jurij Kač, rojen leta 1972 v Kranju, je izobrazbo univerzitetnega diplomiranega ekonomista pridobil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

V svoji poslovni karieri je pridobival izkušnje na več odgovornih in vodilnih mestih. Med drugim je bil v skupno enajstih letih svetovalec štirih predsednikov slovenskih vlad, pri čemer je samostojno vodil nekatere najzahtevnejše vladne projekte na področju prometa, energetike, razvoja ter okolja in prostora.  

Kot svetovalec uprave oziroma namestnik poslovnega direktorja je štiri leta sodeloval z upravami DARS d.d., kjer je imel ključno vlogo pri reorganizaciji družbe ter optimizaciji poslovnih procesov po pripojitvi Podjetja za vzdrževanje avtocest, d.o.o. ter sklenitvi koncesijske pogodbe in t.i. pogodbe o naročilu z državo. Pred prevzemom vodenja DRI upravljanje investicij, d.o.o. je deloval v vodstvu ter komerciali podjetja.

Družbi DRI upravljanje investicij, d.o.o. se je pridružil leta 2011, oktobra 2013 pa je bil imenovan za generalnega direktorja. Pri svojem delu si prizadeva razviti in okrepiti sistemsko vlogo družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o. kot t.i. notranjega izvajalca na področju svetovalnega inženiringa za državo in njene organe.


Tadej Veber

član poslovodstva

Tadej Veber, letnik 1970, je univerzitetni diplomirani arhitekt ljubljanske Fakultete za arhitekturo. Odlikujejo ga petnajstletne izkušnje delovanja na področju projektiranja, izvajanja in nadzora objektov ter vodenja gospodarske družbe. 

Po diplomi se je zaposlil kot projektant v enem vodilnih slovenskih projektivnih birojev, kjer je med drugim soustvarjal najvidnejše infrastrukturne objekte, izvedene v okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Sloveniji. V nadaljevanju kariere je kot član uprave, zadolžen za strateške investicije, sodeloval pri načrtovanju, organiziranju in vodenju številnih infrastrukturnih projektov v Sloveniji. V tem času je opravljal tudi pomembne naloge s področja razvoja strateških investicij ter trženja in prodaje na tujih trgih. 

S svojim znanjem in izkušnjami je v zadnjih desetih letih - kot svetovalec ministra za kulturo za strateške investicije v takratnem Ministrstvu za kulturo ter kot svetovalec v kabinetu Ministrstva za infrastrukturo in prostor - sodeloval pri realizaciji več državnih infrastrukturnih projektov.

Od prevzema funkcije člana poslovodstva DRI upravljanje investicij, d.o.o. - februarja 2013 - je odgovoren za tehnično področje, v okviru katerega družba izvaja svetovalne in inženirske storitve pri železniških, cestnih, komunalnih, vodnih in drugih projektih.