Služba za korporativno komuniciranje

Tina Bučić, univ.dipl.kom.
Telefon: 01 306 82 94
E-pošta: pr-dri@dri.si