Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja je Katerina Zupančič, univ. dipl. prav., vodja sektorja za kadrovske in splošne zadeve (tel. 01/306-81-27).

Zahteve za posredovanje informacij javnega značaja sprejemamo na naslov DRI upravljanje investicij, d. o. o., Kotnikova ul. 40, 1000 Ljubljana in po elektronski pošti na naslov posta@dri.si.