Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

V DRI upravljanje investicij s celovito ponudbo svetovalnih in inženirskih storitev javnim in zasebnim naročnikom omogočamo uresničitev najzahtevnejših infrastrukturnih projektov, upoštevajoč najvišje standarde kakovosti, etičnosti in trajnostnega razvoja.

Vizija

Kot največja strokovno-svetovalna inženiring organizacija v Republiki Sloveniji želimo v vlogi notranjega izvajalca države zagotavljati učinkovito vodenje državnih infrastrukturnih projektov. Naš cilj je ohraniti vlogo uspešne
svetovalno-inženirske družbe na področju infrastrukturnih projektov s širitvijo dejavnosti tudi na mednarodne trge.

Vrednote

  • spoštovanje
  • odličnost
  • stalno učenje
  • zaupanje
  • ustvarjalnost

Spoštovanje sočloveka in narave je vtkano v vsa področja našega ravnanja. S stalnim izobraževanjem, izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks bogatimo našo zakladnico znanja in vedno stremimo k odličnosti. Partnerstva, ki jih gradimo, temeljijo na zaupanju in strokovnosti. Z ustvarjalnostjo soustvarjamo napredek.