Prijava suma prevar ter drugih nepravilnosti in kršitev v Skupini DRI

Skupina DRI, ki jo sestavljata družbi DRI upravljanje investicij, d. o. o., in Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o., ima ničelno toleranco do prevar ter je zavezana spoštovanju etičnih načel pri poslovanju in politike zaščite dobronamernih prijaviteljev (žvižgačev) pred povračilnimi ukrepi ter zagotavljanju anonimnosti.

Če zaznate sum prevare, kršitve Etičnega kodeksa ali morebitne druge nepravilnosti, nas o tem obvestite prek varnega kanala za prijavo prevar in kršitev.

Prijavite lahko vsako protipravno ravnanje, ki je v nasprotju z vrednotami in načeli Skupine DRI, ali poskus takšnih ravnanj, ki lahko škodujejo Skupini DRI ali družbama v njej, njenim zaposlenim ali drugim osebam; npr. sume notranjih ali zunanjih prevar, zlorab, podkupovanj, korupcije ter drugih nepravilnosti ali kršitev etičnih načel Skupine DRI. Vsako prijavo bomo skrbno preučili in ustrezno ukrepali. Za popolno zaščito prijavitelja bo poskrbljeno ves čas trajanja postopka in tudi po njegovem zaključku.

Ko dobronamerni prijavitelj izve ali sumi, da je prišlo do kršitve ali da bi do kršitve morda lahko prišlo, poda prijavo po eni od naslednjih poti (anonimno ali neanonimno):

1. Po elektronski pošti na naslov zaupnice: zaupnik@dri.si
2. Po pošti v zaprti pisemski ovojnici na naslov: DRI upravljanje investicij, d. o. o.
(V ROKE ZAUPNIKU ZA NOTRANJO PRIJAVO)
Kotnikova ulica 40
1000 Ljubljana
3. Osebno pri zaupnici po predhodnem naročilu po telefonu ali e-pošti: https://dri.whistlelink.com/
4. Prek spletnega obrazca osebno pri zaupnici po predhodnem naročilu po telefonu ali e-pošti: 01 306 84 30
zaupnik@dri.si
5. S telefonskim klicem zaupnice na številko: 01 306 84 30

Prijava mora vsebovati:

  • opis kršitve;
  • ozadje in zgodovino problematike, vključno z navedbo datumov;
  • razloge, zakaj je prijavitelj zaskrbljen glede situacije oziroma zadeve;
  • izjavo, ali prijavitelj želi, da je njegova prijava anonimna – v primeru odsotnosti takšne izrecne navedbe, se prijava šteje za anonimno;
  • prijavitelj mora izjaviti, ali ima kakršen koli osebni interes, povezan s prijavo;
  • prijavi morajo biti priloženi vsi morebitni razpoložljivi dokumenti in drugo gradivo ali njihove kopije, ki potrjujejo izjavo prijavitelja, saj je lahko uspešnost reševanja prijave soodvisna od kakovosti predloženih podatkov, dokumentov in drugega gradiva.

Prijave bomo obravnavali skladno s Pravilnikom o zaščiti prijaviteljev.