Komunalna in vodna infrastruktura

Projekti

PROTIPOPLAVNI UKREPI NA DESNI BREŽINI SAVINJE V PARIŽLJAH

Tip projekta: Zagotavljanje poplavne varnosti
Naročnik: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode

Sanacija pregrade Vogršček

Tip projekta: Sanacija
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode in Občina Vodice

Čistilna naprava in kanalizacijski sistem berane

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za trajnostni razvoj in turizem Črne gore, Direkcija za javne gradnje

Centralna čistilna naprava Celje

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Mestna občina Celje

Centralna čistilna naprava Ptuj

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Mestna občina Ptuj

Ribiški pomol Koper

Tip projekta: Obnova
Naročnik: Mestna občina Koper

Poglabljanje plovnega kanala v pristanišče Koper

Tip projekta: Poglobitev morskega dna
Naročnik: Luka Koper, d. d.