Komunalna in vodna infrastruktura Centralna čistilna naprava Celje

Čistilna naprava Celje, ki čisti odpadno vodo mesta Celja in okoliških naselij, predstavlja enega izmed najpomembnejših razvojnih projektov za prebivalce mesta ob Savinji.

Ustvarja boljše pogoje za ekonomski razvoj in razvoj turizma, izboljšuje kakovost reke Savinje ter pogoje v rekah Savinji in Voglajni za ponovno naselitev kakovostnejših rib. Kapaciteta naprave je 85.000 PE (populacijskih ekvivalentov). Projekt je sofinancirala Evopska unija.

Čistilna naprava Celje z zmogljivostjo 85.000 populacijskih enot sodi med večje čistilne naprave v Sloveniji .

Tip projekta:Novogradnja
Naročnik: Mestna občina Celje
Status:Realizirano

Sorodni projekti

Poglabljanje plovnega kanala v pristanišče Koper

Tip projekta: Poglobitev morskega dna
Naročnik: Luka Koper, d. d.

Ribiški pomol Koper

Tip projekta: Obnova
Naročnik: Mestna občina Koper

Sanacija pregrade Vogršček

Tip projekta: Sanacija
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode