Centralna čistilna naprava Celje

Komunalna in vodna infrastruktura Centralna čistilna naprava Celje

Čistilna naprava Celje, ki čisti odpadno vodo mesta Celja in okoliških naselij, predstavlja enega izmed najpomembnejših razvojnih projektov za prebivalce mesta ob Savinji.

Ustvarja boljše pogoje za ekonomski razvoj in razvoj turizma, izboljšuje kakovost reke Savinje ter pogoje v rekah Savinji in Voglajni za ponovno naselitev kakovostnejših rib. Kapaciteta naprave je 85.000 PE (populacijskih ekvivalentov). Projekt je sofinancirala Evopska unija.

Čistilna naprava Celje z zmogljivostjo 85.000 populacijskih enot sodi med večje čistilne naprave v Sloveniji .

Tip projekta:Novogradnja
Naročnik: Mestna občina Celje
Status:Realizirano

Sorodni projekti

PROTIPOPLAVNI UKREPI NA DESNI BREŽINI SAVINJE V PARIŽLJAH

Tip projekta: Zagotavljanje poplavne varnosti
Naročnik: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode

Centralna čistilna naprava Ptuj

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Mestna občina Ptuj

Centralna čistilna naprava Celje

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Mestna občina Celje