Centralna čistilna naprava Ptuj

Komunalna in vodna infrastruktura Centralna čistilna naprava Ptuj

Čistilna naprava za odpadne vode na Ptuju je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod mesta Ptuj, komunalnih odpadnih voda iz gospodarstva in negospodarstva na območju mesta ter predčiščenih odpadnih voda živilskopredelovalne industrije Perutnine Ptuj d.d.

Naprava obsega črpališče z razbremenilnikom, lovilec kamenja, grobe in fine elektromotorne grablje, prezračeni peskolov in lovilec maščob, zbirni jašek za maščobe, razdelilna bazena, sekvenčne bazene, kompresorsko postajo, zgoščevalec in zalogovnik blata, objekt za sprejem gošč iz malih čistilnih naprav in pomožne objekte. Projekt je sofinancirala Evropska unija.

Zmogljivost centralne čistilne naprave Ptuj znaša 68.000 populacijskih enot.

Tip projekta:Novogradnja
Naročnik: Mestna občina Ptuj
Status:Realizirano

Sorodni projekti

Sanacija pregrade Vogršček

Tip projekta: Sanacija
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode

Centralna čistilna naprava Celje

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Mestna občina Celje

Ribiški pomol Koper

Tip projekta: Obnova
Naročnik: Mestna občina Koper