Sanacija pregrade Vogršček

Komunalna in vodna infrastruktura Sanacija pregrade Vogršček

Izvedba svetovalnih in inženirskih storitev pri sanaciji pregrade Vogršček sodi pod okrilje krovne pogodbe DRI pri investicijah v vodno infrastrukturo, ki je bila z Direkcijo Republike Slovenije za vode sklenjena v letu 2019.

Sanacija pregrade Vogršček obsega gradnjo dobrih 144 metrov dolgega predora, sanacijo in dograditev vtočnega in iztočnega ter upravnega objekta ter posameznih elementov pregrade. Za izvedbo portala predora in sanacijo obstoječega vtočnega objekta bo na vodni strani pregrade izveden začasni nasip za varovanje gradbene jame, ki bo po končanju del odstranjen. Zgrajena bo tudi začasna cesta za dostop do portala na suhi strani pregrade in iztočnega objekta.

Na obstoječem objektu je bilo leta 2007 ugotovljeno puščanje enega od treh namakalnih cevovodov pod pregrado, v slabem stanju so bili tudi objekti talnega izpusta in preostala cevovoda. Zaradi zagotavljanja varnosti in stabilnosti je bila izvedena intervencijska sanacija. Cevovod je bil v celoti zalit z betonom, s čimer je bilo zagotavljanje namakalne vode opuščeno. Po temeljiti proučitvi možnih različic sanacije je bila sprejeta odločitev, da se ob levem boku pregrade izvede predor, v katerega se namestijo trije cevovodi. Gre za rešitev, ki bo omogočala stalen nadzor nad stanjem cevovodov in možnost izvedbe vzdrževalnih del.

Tip projekta:Sanacija
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
Status:Aktualno

Pregrada Vogršček je s 37 m najvišja vodna pregrada v Sloveniji.

Vogrsko jezero je umetno akumulacijsko jezero v Vipavski dolini, nastalo z zajezitvijo potoka Vogršček, namenjeno namakanju in oroševanju kmetijskih polj. V uporabo je bilo predano konec 80. let, njegov volumen pa znaša 8,5 milijona kubičnih metrov.

SANACIJA PREGRADE VOGRŠČEK

SANACIJA PREGRADE VOGRŠČEK

Sorodni projekti

Ribiški pomol Koper

Tip projekta: Obnova
Naročnik: Mestna občina Koper

Centralna čistilna naprava Ptuj

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Mestna občina Ptuj

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode in Občina Vodice