NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izdelavo projektne dokumentacije ter nadzor nad izvedbo del v skladu z gradbenim zakonom in drugimi predpisi na področju gradnje objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

Prijave do: 24. 04. 2019

18. 04. 2019

REFERENT/1

Opravlja organizacijska dela in strokovne naloge ali sodeluje pri postopkih za organizacijsko enoto Sektor za investicijsko dokumentacijo in sklade EU, ki obsegajo pripravo izvajanja projektov z vidika ekonomike, izdelovanje investicijske dokumentacije, vlog za EU sklade, CBA študije upravičenosti.

Prijave do: 27. 04. 2019

17. 04. 2019

STROKOVNI SODELAVEC/1

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oz. dela po naročilu vodje. Dela in naloge na področju priprave razpisnih dokumentacij in vodenja postopkov naročanja.

Prijave do: 26. 04. 2019

16. 04. 2019

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira, koordinira in vodi postopke s področja vodarskega inženirstva. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru področja organizacijske enote. Po potrebi vodi nadzor.

Prijave do: 19. 04. 2019

11. 04. 2019

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z gradbenim zakonom in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

Prijave do: 19. 04. 2019

11. 04. 2019

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z gradbenim zakonom in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Priprava poročil, razpisov, navodil, evidenc in drugih dokumentov, ki so potrebni za izvedbo zahtev naročnikov. Priprava strokovnih mnenj in predlogov s področja varnosti v cestnem prometu. 

Prijave do: 19. 04. 2019

11. 04. 2019

STROKOVNI SODELAVEC/1

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oz. dela po naročilu vodje.

Prijave do: 19. 04. 2019

11. 04. 2019

Arhiv razpisov