Zaposlitve

STROKOVNI SODELAVEC/2

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge za OE in po naročilu vodje. Delo obsega predvsem izvajanje komisijskih pregledov izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki štejejo za vzdrževalna dela v javno korist.

Prijave do: 02. 05. 2024

17. 04. 2024

SAMOSTOJNI NADZOR/3 (DVE PROSTI DELOVNI MESTI)

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem gradbeni nadzor in inženirske storitve na projektih IH DRSV ter ostalih projektih pridobljenih za JN.

Prijave do: 02. 05. 2024

17. 04. 2024

SAMOSTOJNI NADZOR/3

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem nadzor elektro instalacij in naprav v predorih, na avtocestah, nadzor telekomunikacij, elektro nadzor na visokih objektih.

Prijave do: 02. 05. 2024

17. 04. 2024

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem sodelovanje pri pripravi in izvajanju (nadzor nad gradnjo) projektov pri nadgradnji železniške infrastrukture (ŽP Nova Gorica, ŽP Jesenice, odsek Jesenice-Bohinjska Bistrica).

Prijave do: 02. 05. 2024

17. 04. 2024

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem nadzor elektro instalacij in naprav v predorih, na avtocestah, nadzor telekomunikacij, elektro nadzor na visokih objektih.

Prijave do: 02. 05. 2024

17. 04. 2024

NADZOR/2 koordinator za varnost in zdravje pri delu

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbenih projektih in izdelava varnostnih načrtov.

Prijave do: 30. 04. 2024

15. 04. 2024

Arhiv razpisov