Nadzorni svet DRI upravljanje investicij, d.o.o. sestavlja šest članov, štirje predstavniki ustanovitelja in dva predstavnika zaposlenih:


Alojzij Boh

predsednik, Ministrstvo za finance


Jaka Klajderič

Ministrstvo za infrastrukturo


mag. Bojan Kurež

Ministrstvo za kulturo


Tanja Šarabon

Ministrstvo za infrastrukturo


Bojan Gregorič 

predstavnik zaposlenih


Katarina Krafogel

predstavnica zaposlenih