Nadzorni svet DRI upravljanje investicij, d. o. o., sestavlja šest članov, štirje predstavniki ustanovitelja in dva predstavnika zaposlenih:


Ljiljana Herga

Direkcija RS za infrastrukturo


dr. Peter Gašperšič

Dars, d. d.


Klemen Babnik

Ministrstvo za infrastrukturo


Aleš Buležan

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Bojan Gregorič

Predstavnik zaposlenih


Katarina Krafogel

Predstavnica zaposlenih