Nadzorni svet DRI upravljanje investicij, d.o.o. sestavlja šest članov, štirje predstavniki ustanovitelja in dva predstavnika zaposlenih:


Alojzij Boh

predsednik, Ministrstvo za finance


Jaka Klajderič

Ministrstvo za infrastrukturo


mag. Bojan Kurež

Ministrstvo za kulturo


Tanja Šarabon

Ministrstvo za infrastrukturo


Bojan Gregorič 

predstavnik zaposlenih

Bojan Gregorič, rojen leta 1972 v Ljubljani, je naziv diplomirani ekonomist pridobil na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto.

Družbi za državne ceste d.o.o., pravni predhodnici družbe DRI upravljanje investicij d.o.o., se je pridružil leta 1994, kjer je do leta 1995 opravljal različne naloge v kadrovski službi.  Od leta 1995 je opravljal različne naloge sodelavca in kasneje kot strokovnega sodelavca v Sektorju za predhodna dela in projektno dokumentacijo za področje avtocest, kjer je sodeloval pri različnih projektih za različne naročnike znotraj in izven sektorja, na ravni cele družbe. V letu 2009 je v družbi prevzel še naloge skrbnika sistema kakovosti in vodenje registra v družbi. Svoje izkušnje je pridobival na različnih področjih kot so administracija, finance, kadri, komerciala, kalkulacije, informatika in nabava.

Od leta 2010 v Sektorju za prostorsko in tehnično pripravo projektov, ki pokriva celovito področje prostorskega načrtovanja, ki vključuje področje vodenja projektov za pridobitev prostorske in tehnične dokumentacije za potrebe gradnje infrastrukturnih projektov za različne naročnike, tako na področju cest, kot tudi na področju železniške infrastrukture, opravlja strokovne naloge s področja planiranja in spremljave izvajanja nalog sektorja, finančna spremljava realizacije pogodb za različne naročnike, naloge skrbnika sistema kakovosti in aktivnosti v zvezi z obvladovanjem tveganj v družbi in druge naloge.


Nevenka Žagar Čakš 

predstavnica zaposlenih

Nevenka Žagar Čakš, rojena leta 1959 v Ljubljani, je naziv univerzitetne diplomirane pravnice pridobila na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Svojo poslovno pot je pričela leta 1983 na Slovenskih železnicah, kjer je po zaključku pripravništva opravljala dela samostojnega referenta za pravne posle. Kvalitetne izkušnje na področju delovno pravnih razmerij kot tudi na področju pridobivanja, izbiranja in razvoja kadrov si je pridobila  kot vodja kadrovsko splošne službe in svetovalka člana poslovodnega odbora za področje kadrovanja.

Družbi za državne ceste d.o.o., pravni predhodnici družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o., se je pridružila leta 1994, kjer je kot vodja oddelka prevzela vodenje in organiziranje premoženjskopravnega urejanja glavnih in regionalnih cest v okviru katerega so se izvajali postopki odkupa potrebnih nepremičnin za gradnjo državnih cest, mejnih prehodov in drugih infrastrukturnih objektov. Svoje izkušnje je pridobivala predvsem na področju premoženjskega, civilnega, stvarnega in upravnega prava. Na podlagi posebnih pogodb je bila za različne naročnike zadolžena za pravno svetovanje v upravnih postopkih, pripravo pravnih mnenj, sodelovala je pri študiji koncesijske obnove in vzdrževanja državnih cest ter pri harmonizaciji tehničnih navodil in smernic za državne ceste ob upoštevanju standardov EU.

Od leta 2013 v Sektorju za premoženjsko pravne zadeve opravlja dela samostojnega organiziranja in koordiniranja nalog s področja pravnega in geodetskega urejanja nepremičnin za potrebe gradnje infrastrukturnih projektov za različne naročnike.