DRI upravljanje investicij, d.o.o. je največje inženirsko in svetovalno podjetje v Sloveniji, katerega izkušnje in znanje temeljijo na številnih uspešno zaključenih projektih, izvedenih na področju infrastrukturnih gradenj.

DRI se je pod različnimi imeni v zadnjih dveh desetletjih tako v Sloveniji kot izven naših meja utrdil kot strokoven, odgovoren in zvest partner pri vodenju najrazličnejših investicij.

Usklajen tim gradbenih in drugih inženirjev, pravnikov, ekonomistov ter specialistov z drugih področij z multidisciplinarnim pristopom naročnikom nudi najboljše strokovne rešitve, pri čemer upošteva najvišje standarde stroke, etike, kakovosti in odgovornosti.

Pod imenom DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture družba deluje od aprila 2011. Lastnik Republika Slovenija jo je s statusnim preoblikovanjem dotedanje družbe ustanovil z namenom, da kot notranji izvajalec subjektom javnega prava zagotovi storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve po t.i. "in-house" pogodbenem modelu.

Področja delovanja:

  • železniška infrastruktura
  • cestno - prometna infrastruktura
  • komunalna in vodna infrastruktura
  • stavbe
  • promet

Predstavitvena publikacija