O podjetju

DRI upravljanje investicij, d. o. o., je največje inženirsko in svetovalno podjetje v Sloveniji, katerega izkušnje in znanje temeljijo na številnih uspešno zaključenih projektih, izvedenih na področju infrastrukturnih gradenj.

DRI se je pod različnimi imeni v zadnjih dveh desetletjih tako v Sloveniji kot izven naših meja utrdil kot strokoven, odgovoren in zvest partner pri vodenju najrazličnejših investicij.

Usklajen tim gradbenih in drugih inženirjev, pravnikov, ekonomistov ter specialistov z drugih področij z multidisciplinarnim pristopom naročnikom nudi najboljše strokovne rešitve, pri čemer upošteva najvišje standarde stroke, etike, kakovosti in odgovornosti.

Z imenom DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, družba deluje od aprila 2011. Lastnica Republika Slovenija jo je s statusnim preoblikovanjem dotedanje družbe ustanovila z namenom, da kot notranji izvajalec subjektom javnega prava zagotovi storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve po pogodbenem modelu in house.

Področja delovanja:

  • železniška infrastruktura
  • cestno-prometna infrastruktura
  • komunalna in vodna infrastruktura
  • stavbe
  • promet

Predstavitvena brošura