INTERNA ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA

188/2018

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Ekspertna in tehnična podpora pri podelitvi koncesij za izvajanje gospodarske javne službe avtobusnega linijskega prevoza potnikov

ŠTEVILKA OBJAVE NA PORTALU JAVNIH NAROČIL

JN007408/2018-W01

Datum objave:
24.10.2018

OPOMBA

Naročnik v skladu z Dodatkom 1 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavlja dodatno dokumentacijo.

DOPOLNILNA DOKUMENTACIJA V POSTOPKU ODDAJE JN

Dokumentacija

Datum objave:
19.11.2018

OPOMBA

Naročnik v skladu z Dodatkom 2 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavlja dodatno dokumentacijo.

DOPOLNILNA DOKUMENTACIJA V POSTOPKU ODDAJE JN

Dokumentacija

Datum objave:
4.12.2018