Pravna obvestila

Copyright © DRI

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.dri.si

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.dri.si, so last podjetja DRI in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja lastnika.

Podjetje DRI ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. DRI si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na svojih spletnih straneh.