Projekti

Sanacija ozkega grla na območju Bivja

Tip projekta: Novogradnja/rekonstrukcija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Drugi tir železniške proge Divača–Koper

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo/2TDK, d.o.o.

Železniška proga Pragersko–Hodoš

Tip projekta: Rekonstrukcija, elektrifikacija, nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R

Tip projekta: Digitalizacija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo