Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R

Železniška infrastruktura Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R

V okviru projekta je bil vzpostavljen digitalni radijski sistem GSM-R na celotnem slovenskem železniškem omrežju. Glavna dela so obsegala izvedbo dobrih 1200 kilometrov optičnih in energetskih kabelskih povezav vzdolž celotne javne železniške infrastrukture ter izgradnjo prenosnega omrežja s sinhrono digitalno hierarhijo z aktivno in pasivno komunikacijsko opremo.

Zgrajenih je bilo tudi 244 baznih ter 112 repetitorskih oddajno-sprejemnih postaj, ki pokrivajo celotno omrežje, vključno s predori in drugimi težje dosegljivimi območji. Projekt je obsegal tudi ureditev 134 telekomunikacijskih prostorov, dobavo in montažo dispečerskega sistema, ki zajema 215 enot, ter postavitev centralnega sistema na centralni postaji Ljubljana. Z izvedbo sistema je omogočena interoperabilnost z železniškimi sistemi upravljavcev v sosednjih državah, poleg tega je vzpostavljen eden gradnikov sistema ERTMS (Evropskega sistema za vodenje vlakov).

Na progah brez zagotovljene radijske komunikacije zakonodaja omejuje hitrost na 100 km/h. Z uvedbo sistema GSM-R je ta omejitev odpravljena.

Tip projekta:Digitalizacija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Status:Realizirano

GSM-R

GSM-R

Sorodni projekti

Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R

Tip projekta: Digitalizacija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Sanacija ozkega grla na območju Bivja

Tip projekta: Novogradnja/rekonstrukcija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo