Železniška infrastruktura Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača

Obstoječa dvotirna elektrificirana železniška proga Ljubljana–Divača je sestavni del obeh TEN-T koridorjev, ki potekata skozi Slovenijo; Baltsko-jadranskega in Sredozemskega.

Proga, zgrajena v začetku druge polovice 19. stoletja, ne z infrastrukturnega ne s prometno-tehnološkega vidika ne ustreza današnjim prometnim zahtevam. Nadgradnja 104 kilometre dolgega odseka proge bo obsegala nadgradnjo signalnovarnostnih in EE naprav, vključno z gradnjo novih ENP postaj, nadgradnjo zgornjega in spodnjega ustroja proge ter vozne mreže, izvedbo protihrupnih ukrepov ter zavarovanje nivojskih križanj.

V okviru projekta bosta zgrajeni dve novi postajališči, na 4 postajališčih in 10 postajah pa bo izvedena nadgradnja.

Tip projekta:Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Status:Aktualno

Sorodni projekti

Drugi tir železniške proge Divača–Koper

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo/2TDK, d.o.o.

Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Sanacija ozkega grla na območju Bivja

Tip projekta: Novogradnja/rekonstrukcija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo