Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača

Železniška infrastruktura Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača

Obstoječa dvotirna elektrificirana železniška proga Ljubljana–Divača je sestavni del obeh TEN-T koridorjev, ki potekata skozi Slovenijo; baltsko-jadranskega in sredozemskega.

Proga, zgrajena na začetku druge polovice 19. stoletja, ne z infrastrukturnega ne s prometno-tehnološkega vidika ne ustreza današnjim prometnim zahtevam. Nadgradnja 104 kilometre dolgega odseka proge bo obsegala nadgradnjo signalnovarnostnih in elektroenergetskih naprav, vključno z gradnjo novih elektronapajalnih postaj, nadgradnjo zgornjega in spodnjega ustroja proge ter vozne mreže, izvedbo protihrupnih ukrepov ter zavarovanje nivojskih križanj.

V okviru projekta bosta zgrajeni dve novi postajališči, na štirih postajališčih in desetih postajah pa bo izvedena nadgradnja.

Tip projekta:Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Status:Aktualno

Sorodni projekti

Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Dostopne ceste

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: 2TDK, d. o. o.

Drugi tir železniške proge Divača–Koper

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: 2TDK, d. o. o.