Železniška infrastruktura Drugi tir železniške proge Divača–Koper

Drugi tir železniške proge Divača–Koper pomeni sodobno in zmogljivo železniško navezavo tovornega pristanišča Koper na obstoječe železniško omrežje.

Odsek proge Divača–Koper, sestavni del vseevropskega omrežja za transport, ne dosega standardov za jedrno omrežje, ki naj bi bili implementirani do leta 2030. Pomembnost nove 27,1-kilometrske proge se najbolj kaže v železniškem mednarodnem tovornem prometu, saj pomeni sodobno in zmogljivo navezavo tovornega pristanišča Koper na tako na slovensko kot tudi na širše evropsko železniško omrežje.

Tip projekta:Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo/2TDK, d.o.o.
Status:Aktualno

Sorodni projekti

Sanacija ozkega grla na območju Bivja

Tip projekta: Novogradnja/rekonstrukcija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo