Železniška infrastruktura Drugi tir železniške proge Divača–Koper

Drugi tir železniške proge Divača–Koper pomeni sodobno in zmogljivo železniško navezavo tovornega pristanišča Koper na obstoječe železniško omrežje.

Odsek proge Divača–Koper, sestavni del vseevropskega omrežja za transport, ne dosega standardov za jedrno omrežje, ki naj bi bili implementirani do leta 2030. Pomembnost nove, 27,1-kilometrske proge, se najbolj kaže v železniškem mednarodnem tovornem prometu, saj pomeni sodobno in zmogljivo navezavo tovornega pristanišča Koper tako na slovensko kot tudi na širše evropsko železniško omrežje.

Tip projekta:Novogradnja
Naročnik: 2TDK, d. o. o.
Status:Aktualno

Sorodni projekti

Sanacija ozkega grla na območju Bivja

Tip projekta: Novogradnja/rekonstrukcija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Dostopne ceste

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: 2TDK, d. o. o.