Železniška infrastruktura Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje

Odsek dvotirne železniške proge Zidani Most–Celje leži na glavni progi Zidani Most–Pragersko–Šentilj/Hodoš in je sestavni del evropskega omrežja TEN-T na železniški osi Lyon–Trst–Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja.

Z namenom zagotovitve osne in dolžinske kategorije proge D4 (225 kN/os, 80 kN/m), povečanja hitrosti, varnosti, zagotovitve interoperabilnosti ter odprave ozkih grl bo izvedena nadgradnja proge, ki bo zajemala nadgradnjo odsekov Zidani Most–Rimske Toplice, Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje ter nadgradnjo postaj Rimske Toplice, Laško in Celje.

Železniška proga Zidani Most–Celje je bila predana v uporabo leta 1849.

Tip projekta:Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Status:Aktualno

Sorodni projekti

Varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Železniška proga Pragersko–Hodoš

Tip projekta: Rekonstrukcija, elektrifikacija, nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo