Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje

Železniška infrastruktura Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje

Odsek dvotirne železniške proge Zidani Most–Celje leži na glavni progi Zidani Most–Pragersko–Šentilj/Hodoš in je sestavni del evropskega omrežja TEN-T na železniški osi Lyon–Trst–Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja.

Z namenom zagotovitve osne in dolžinske kategorije proge D4 (225 kN/os, 80 kN/m), povečanja hitrosti, varnosti, zagotovitve interoperabilnosti ter odprave ozkih grl bo izvedena nadgradnja proge, ki bo zajemala nadgradnjo odsekov Zidani Most–Rimske Toplice, Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje ter nadgradnjo postaj Rimske Toplice, Laško in Celje.

Železniška proga Zidani Most–Celje je bila predana v uporabo leta 1849.

Tip projekta:Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Status:Aktualno

Zidani Most - Celje

Zidani Most - Celje

Sorodni projekti

Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Sanacija ozkega grla na območju Bivja

Tip projekta: Novogradnja/rekonstrukcija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Drugi tir železniške proge Divača–Koper

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: 2TDK, d. o. o.