Železniška infrastruktura Železniška proga Pragersko–Hodoš

Projekt rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko–Hodoš za hitrosti do 160 km/h ter modernizacije nivojskih prehodov in izvedbe podhodov na železniških postajah je bil končan leta 2016.

Povečana prepustna in prevozna zmogljivost proge, krajši potovalni časi, izboljšana prometna varnost ter nižje ravni hrupa predstavljajo pozitivne učinke investicije tako za lokalno prebivalstvo kot za gospodarstvo.

Dela na 109 kilometrov dolgem odseku so obsegala tudi ureditev 78 nivojskih križanj cest in železnice.

Tip projekta:Rekonstrukcija, elektrifikacija, nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Status:Realizirano

Sorodni projekti

Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R

Tip projekta: Digitalizacija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Dostopne ceste

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: 2TDK, d. o. o.

Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo