Železniška infrastruktura Železniška proga Pragersko–Hodoš

Projekt rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko–Hodoš za hitrosti do 160 km/h ter modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah je bil zaključen v letu 2016.

Povečana prepustna in prevozna zmogljivost proge, krajši potovalni časi, izboljšana prometna varnost ter nižje ravni hrupa predstavljajo pozitivne učinke investicije tako za lokalno prebivalstvo kot za gospodarstvo.

Dela na 109 kilometrov dolgem odseku so obsegala tudi ureditev 78 nivojskih križanj cest in železnice.

Tip projekta:Rekonstrukcija, elektrifikacija, nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Status:Realizirano

Sorodni projekti

Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R

Tip projekta: Digitalizacija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Sanacija ozkega grla na območju Bivja

Tip projekta: Novogradnja/rekonstrukcija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo