Dostopne ceste

Železniška infrastruktura Dostopne ceste

Na trasi drugega tira železniške proge Divača–Koper se gradi 26 dostopnih cest v skupni dolžini 18,55 km. Namenjene bodo dostopu do gradbišč portalov predorov in drugih gradbišč na trasi, po koncu gradnje drugega tira pa bodo predane lokalnim skupnostim v nadaljnjo uporabo.

Viadukt pod Nasircem je edini viadukt na slovenskem delu nekdanje proge Hrpelje–Kozina–Trst, ki je bila zgrajena konec 19. stoletja in ukinjena leta 1959. Po koncu gradnje drugega tira bo po njem spet potekala kolesarska in sprehajalna pot.

Tip projekta:Novogradnja
Naročnik: 2TDK, d. o. o.
Status:Aktualno

Dostopne ceste

Dostopne ceste

Sorodni projekti

Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Železniška proga Pragersko–Hodoš

Tip projekta: Rekonstrukcija, elektrifikacija, nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo