Varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke

Železniška infrastruktura Varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke

Skoraj osem kilometrov dolg karavanški predor je eden od številnih predorov in galerij na progi Jesenice–Sežana, t.i. bohinjski progi.

Zaradi dotrajanosti je predor v zelo slabem stanju, prav tako oprema predora ne ustreza sodobnim standardom varnosti prometa in požarne varnosti na evropskih jedrnih omrežjih.

V okviru varnostno-tehnične nadgradnje je predvidena odstranitev dvotirne in izgradnja enotirne proge v predoru, sanacija poškodovanih delov konstrukcije, ureditev odvodnjavanja in vozne mreže, izvedba intervencijskega hodnika, signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav, sistemov za zagotovitev varnosti železniškega prometa s področja požarne varnosti in varnega ter učinkovitega reševanja v primeru nesreč.

V okviru varnostno-tehnične nadgradnje predora je predvidena odstranitev dvotirne in izgradnja enotirne proge.

Tip projekta:Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Status:Aktualno

Sorodni projekti

Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Sanacija ozkega grla na območju Bivja

Tip projekta: Novogradnja/rekonstrukcija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo