SMO največje inženirsko in svetovalno podjetje v Sloveniji

Ekspertna znanja, bogate izkušnje ter pridobljeno zaupanje javnih in zasebnih naročnikov so temelji, na katerih se je družba utrdila kot zanesljiv partner pri uresničevanju investicij na področju železniške, cestne, komunalne in vodne infrastrukture, stavb ter prometa:

Novice

DRI V LETU 2018 PODPRL IZVEDBO ŠTEVILNIH STROKOVNIH DOGODKOV

DRI je tudi v letu 2018 kot družbenoodgovorno podjetje finančno podprl izvedbo številnih strokovnih dogodkov s področja, na katerem družba deluje, in sicer:  40. zborovanje slovenskega društva gradbenih konstruktorjev; 19. Šukljetov dan; 14. slovenski kongres o prometu in prometni infrastrukturi; 4. strokovno konferenco SiBIM »Dobrodošla, prihodnost«; Tretji srbski kongres o cestah; 18. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti; Posvet o tretji razvojni osi »Ali gre sedaj končno zares«?; BIM Forum 2018; 25. slovenski kolokvij o betonih ter strokovni posvet "Sodobna prometna infrastruktura, priložnost za močan gospodarski razvoj Severovzhodne Slovenije." Družba je prav tako podprla izdajo priročnika za beton, ki ga je izdalo Združenje za beton Slovenije.

24. 12. 2018

DRI MED PODPORNIKI AKADEMIJE GRADBENIH INVESTICIJ

DRI je kot največja svetovalno-inženirska družba v Sloveniji in kot član Združenja za svetovalni inženiring pri GZS pomembno prispeval k vzpostavitvi Akademije gradbenih investicij, katere cilj je usposobiti kadre za kakovostnejše delo na področju gradbenih projektov, in pri prvi izvedbi akademije, ki je potekala septembra letos.

24. 12. 2018

ZAPOSLENIM DRI IN GI ZRMK IZPLAČANA BOŽIČNICA

Poslovodstvo DRI upravljanje investicij, d.o.o. je na podlagi uspešnosti poslovanja sprejelo sklep, na podlagi katerega se dne 14. 12. 2018 zaposlenim v družbi izplača Božičnica za leto 2018, in sicer v višini 70 % povprečne plače v Republiki Sloveniji (kar znaša 1.143,00 EUR bruto). Božičnica se zaposlenim izplača sorazmerno glede na trajanje zaposlitve v družbi in upoštevaje kriterije prisotnosti na delu.

24. 12. 2018