Ribiški pomol Koper

Komunalna in vodna infrastruktura Ribiški pomol Koper

Obnovljeni ribiški pomol poleg funkcionalnosti prispeva tudi k estetski podobi mesta. Pomol se je zaradi delovanja morja posedel in bil ob povišani plimi delno poplavljen.

Izdelano je bilo novo temeljenje pomola, nadvišanje s kamnitimi bloki in izvedena ureditev pristanišča. Med drugim so bili postavljeni stolpiči z elektriko in vodo, kamnite prodajne mize in napeljave za hladilne skrinje ter nameščene lesene omare za shranjevanje opreme ribičev.

Pri obnovi pomola so bili v temelje vgrajeni 25 metrov dolgi piloti.

Tip projekta:Obnova
Naročnik: Mestna občina Koper
Status:Realizirano

Ribiški pomol Koper

Ribiški pomol Koper

Sorodni projekti

Centralna čistilna naprava Ptuj

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Mestna občina Ptuj

Poglabljanje plovnega kanala v pristanišče Koper

Tip projekta: Poglobitev morskega dna
Naročnik: Luka Koper, d. d.

PROTIPOPLAVNI UKREPI NA DESNI BREŽINI SAVINJE V PARIŽLJAH

Tip projekta: Zagotavljanje poplavne varnosti
Naročnik: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode