PROTIPOPLAVNI UKREPI NA DESNI BREŽINI SAVINJE V PARIŽLJAH

Komunalna in vodna infrastruktura PROTIPOPLAVNI UKREPI NA DESNI BREŽINI SAVINJE V PARIŽLJAH

Protipoplavni ukrepi varujejo prebivalce Pariželj, naselja na desnem bregu Savinje, pred naraščajočimi vodami. Savinja je reka, ki pogosto poplavlja, poplave povzročajo škodo, zaradi podnebnih sprememb se intenzivnost in pogostost teh povečuje.

Protipoplavni ukrepi na desni brežini Savinje v Parižljah pod Polzelskim mostom so obsegali približno 800 metrov vodnogospodarskih ureditev. Vključevali so razširitev brežine in zavarovanje s kamnito zložbo, selektivni posek obvodne vegetacije in odstranitev naplavin ter izgradnjo kamnitobetonskega zidu.

Tip projekta:Zagotavljanje poplavne varnosti
Naročnik: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode
Status:Realizirano

Protipoplavni ukrepi na desni brežini Savinje v Parižljah so obsegali približno 800 metrov vodnogospodarskih ureditev.

Sorodni projekti

PROTIPOPLAVNI UKREPI NA DESNI BREŽINI SAVINJE V PARIŽLJAH

Tip projekta: Zagotavljanje poplavne varnosti
Naročnik: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode

Poglabljanje plovnega kanala v pristanišče Koper

Tip projekta: Poglobitev morskega dna
Naročnik: Luka Koper, d. d.

Čistilna naprava in kanalizacijski sistem berane

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za trajnostni razvoj in turizem Črne gore, Direkcija za javne gradnje