Poglabljanje plovnega kanala v pristanišče Koper

Komunalna in vodna infrastruktura Poglabljanje plovnega kanala v pristanišče Koper

Zaradi poglobljenega plovnega kanala bodo v pristanišče lahko vplule kontejnerske ladje z večjim številom kontejnerjev.

Investicija je obsegala poglobitev plovnega kanala v bazen 1 v koprskem tovornem pristanišču na koto -15 metrov. V okviru projekta je bila na območju ankaranske Bonifike zgrajena tudi kaseta, v katero je bilo odloženo okoli 150.000 m³ morskega mulja, nastalega pri poglabljanju kanala.

Večina tovornih ladij, ki prihajajo v koprsko pristanišče, ima ob polni naloženosti ugrez okoli 13,5 metra.

Tip projekta:Poglobitev morskega dna
Naročnik: Luka Koper, d. d.
Status:Realizirano

Poglabljanje plovnega

Poglabljanje plovnega

Sorodni projekti

Centralna čistilna naprava Ptuj

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Mestna občina Ptuj

Sanacija pregrade Vogršček

Tip projekta: Sanacija
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode

PROTIPOPLAVNI UKREPI NA DESNI BREŽINI SAVINJE V PARIŽLJAH

Tip projekta: Zagotavljanje poplavne varnosti
Naročnik: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode