Strokovno svetovanje pri notranji opremi slovenskega paviljona na EXPO 2020 v Dubaju

Pogodbeni partner: Jure Kotnik, s. p.

Pogodbena vrednost: 6.000,00 EUR brez DDV

19. 08. 2021

Poročilo o oceni vrednosti 100% deleža v kapitalu družbe GI ZRMK d. o. o.

Pogodbeni partner: BV Finančna skupina, finančno svetovanje d. o. o.

Pogodbena vrednost: 5.560,00 EUR brez DDV

12. 05. 2021

Aneks št. 1 k pog. za "Vodenje delovne skupine za pripravo sistemske analize za vzpostavitev info. sistema za portfeljsko projektno vodenje", za potrebe izvedbe JN "Vzpost. in vzdrž. info. sistema za portfeljsko projektno vodenje" za dodatna dela.

Pogodbeni partner: PROJEKT 35, PROJEKTNI MANAGEMENT, Aljaž Stare s. p.

Pogodbena vrednost: 3.040,00 EUR brez DDV

31. 03. 2021

Aneks št. 1 k pogodbi za »Revizijske storitve za preveritev stroškov naročila projekt Berane – Črna Gora« za podaljšanje roka izvedbe za 6 mesecev.

Pogodbeni partner: BDO Revizija d. o. o.

10. 03. 2021

Izvajanje pravnega svetovanja pri mednarodnem projektu »Varnostno – tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke«

Pogodbeni partner: Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o. p., d. o. o.

Pogodbena vrednost: 19.800,00 EUR brez DDV

22. 02. 2021

Aneks št. 2 k pogodbi za IKT svetovanje - definiranje zahtev za platformo za digitalizacijo DRI (podaljšanje roka izvedbe)

Pogodbeni partner: SPRIH, spletne storitve prihodnosti, d. o. o.

15. 02. 2021

Spremljanje medijskih objav

Pogodbeni partner: PRESS CLIPPING, družba za spremljanje in analizo medijev d. o. o.

Pogodbena vrednost: 77.734,40 EUR brez DDV

09. 02. 2021

Aneks št. k pogodbi za prevajanje, lektoriranje in prevajanje s sodno overitvijo (zamenjava podizvajalca)

Pogodbeni partner: PSD prevajalske storitve d. o. o.

21. 01. 2021

Pravno svetovanje

Pogodbeni partner: Odvetniška družba Neffat, o. p., d. o. o.

Pogodbena vrednost: 1.725,00 EUR brez DDV

21. 01. 2021

Svetovanje za vzpostavitev podatkovnega modela za upravljanje s prometnimi tokovi kot elementom kritične infrastrukture

Pogodbeni partner: Inštitut za vodarstvo, d. o. o.

Pogodbena vrednost: 17.800,00 EUR brez DDV

14. 01. 2021