Pravne storitve

Pogodbeni partner: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pogodbena vrednost: 1.650,00,00 EUR

27. 07. 2023

Priprava pravnih mnenj in pravno svetovanje

Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d. o. o.

Pogodbena vrednost: 19.500,00 EUR

12. 06. 2023

Pravno mnenje

Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d. o. o.

Pogodbena vrednost: 14.500,00 EUR

05. 06. 2023

Svetovanje in stalna psihološka pomoč za zaposlene

Pogodbeni partner: Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana, d. o. o.

Pogodbena vrednost: 8.976,00 EUR

29. 05. 2023

Pravno mnenje

Pogodbeni partner: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pogodbena vrednost: 4.500,00 EUR (brez DDV)

25. 05. 2023

Pravno mnenje

Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Čuk Orel o. p. d. o. o.

Pogodbena vrednost: 960,00 EUR brez DDV

07. 04. 2023

Izdelava ekonomsko-finančne analize in poročila o različnih oblikah upravljanja družb v skupini DRI na dan 31. 12. 2022

Pogodbeni partner: BDO Svetovanje d. o. o.

Pogodbena vrednost: 9.000,00 EUR

16. 03. 2023

Izdelava ocene vrednosti 100 % deleža v družbi GI ZRMK d. o. o.

Pogodbeni partner: BDO Svetovanje d. o. o.

Pogodbena vrednost: 8.000,00 EUR

09. 03. 2023

Izvajanje strokovno svetovalnih storitev za državno prostorsko načrtovanje železniške infrastrukture za področje gradbeno tehničnega dela

Pogodbeni partner: Marjan Kovač s. p., vodenje projektov

Pogodbena vrednost: 117.504,00 EUR

13. 02. 2023

Aktivnosti za vzpostavitev sistema neprekinjenega poslovanja

Pogodbeni partner: SBT poslovne rešitve d. o. o.

Pogodbena vrednost: 19.850,00 EUR

24. 01. 2023

Priprava trajnostnega poročila in strategije trajnostnega razvoja za skupino DRI

Pogodbeni partner: Fakulteta za varstvo okolja, Velenje

Pogodbena vrednost: 14.000,00 EUR

16. 01. 2023