Izobraževanje in treningi javnega nastopanja

Pogodbeni partner: NASTOP PLUS d.o.o.

Pogodbena vrednost: 18.200,00 EUR brez DDV

24. 10. 2018

Izdelava pravnega mnenja

Pogodbeni partner: Inštitut za javno upravo

Pogodbena vrednost: 3.600,00 EUR brez DDV

23. 10. 2018

Svetovanje in izdelava dokumentov s področja varstva osebnih podatkov po ZVOP-1 in splošni uredbi EU o varovanju osebnih podatkov

Pogodbeni partner: IEPRI d.o.o.

Pogodbena vrednost: 7.520,00 brez DDV

22. 08. 2018

Pravno mnenje

Pogodbeni partner: odvetnik dr. Konrad Plauštajner

Pogodbena vrednost: 400,00 EUR brez DDV

11. 06. 2018

Aneks št. 1 k pogodbi Izdelava ekonomsko finančne analize poročila o različnih oblikah upravljanja hčerinske družbe, za podaljšanje roka izvedbe

Pogodbeni partner: BV finančna skupina d.o.o.

Pogodbena vrednost: 0,00 EUR

28. 02. 2018

Izdelava ekonomsko finančne analize poročila o različnih oblikah upravljanja hčerinske družbe

Pogodbeni partner: BV finančna skupina d.o.o.

Pogodbena vrednost: 19.690,00 EUR brez DDV

15. 01. 2018

Izvajanje strokovnih nalog s področja varstva pri delu in varstva pred požarom v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2020

Pogodbeni partner: Komplast d.o.o.

Pogodbena vrednost: 12.240,00 EUR brez DDV

15. 01. 2018

Aneks št.1 k pogodbi za sodelovanje v žiriji projektnega natečaja za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko

Pogodbeni partner: prof. dr. Milenko Pržulj, univ.dipl.inž.grad.

Pogodbena vrednost: 0,00 EUR

04. 01. 2018