REFERENT/1

26. 02. 2021

Naziv delovnega mesta: REFERENT/1
Organizacijska enota: Sektor za premoženjsko pravne zadeve
Opis del in nalog:

Opravlja organizacijska in administrativna dela za področje in opravlja strokovne naloge ter sodeluje pri postopkih za področje in opravlja naloge po naročilu vodje.

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B naravoslovne, tehnične, družboslovne ali ekonomske smeri
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: znanje tujega jezika
Trajanje zaposlitve: določen čas do 31. 12. 2022, polni delovni čas
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 03. 03. 2021 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj