REFERENT/2

02. 09. 2021

Naziv delovnega mesta: REFERENT/2
Organizacijska enota: Služba informatika in kontroling
Opis del in nalog:

Opravlja organizacijska ter strokovna dela, kot so sodelovanje pri pripravi dokumentacije za javno naročanje, organizacija in vodenje evidenc znotraj organizacijske enote.

Izobrazba: najmanj višješolska strokovna izobrazba
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom še posebej uporabniških orodij MS Office, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: znanje tujega jezika (pisno in ustno sporazumevanje v angleščini), izkušnje s področja optimizacije procesov, dela s programsko in strojno opremo, poznavanje nabavnih procesov, digitalne kompetence
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 10. 09. 2021 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj