ČLAN POSLOVODSTVA

15. 03. 2021

Naziv delovnega mesta: ČLAN POSLOVODSTVA
Opis del in nalog:

razpisni pogoji so objavljeni tukaj.

Kandidati naj pisne prijave z življenjepisom in dokazili dostavijo v vložišče družbe ali pošljejo na naslov Nadzorni svet DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Kotnikova 40, Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis – član poslovodstva«. Kot pravočasne bodo obravnavane prijave, ki bodo prispele na naslov družbe do 23. 03. 2021 do 12. ure.Nazaj