NADZOR/1

11. 05. 2021

Naziv delovnega mesta: NADZOR/1
Organizacijska enota: Sektor za tehnično urejanje prometa in prometno varnost
Opis del in nalog:

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov  s področja upravljanja, vzdrževanja in varstva državnih cest ter tehničnega urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na državnih cestah, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

Izobrazba: univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B gradbene smeri
Zahtevano: strokovni izpit za pooblaščenega inženirja (PI ali Nz), vozniški izpit B kategorije, poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov in dela na nadzoru
Želeno: znanje tujega jezika
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 19. 05. 2021 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj