Varnostnik nadzornik

16. 12. 2021

Naziv delovnega mesta: Varnostnik nadzornik
Organizacijska enota: Projekt upravljanja letališča Edvarda Rusjana v Mariboru
Opis del in nalog:

Opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, nadzor nad prihodom zaposlenih na delo in z dela, nadzor nad evidenco službenih vozil, druga dela za organizacijsko enoto, in naloge po naročilu vodje.

Izobrazba: srednja šola ali nižja stopnja izobrazbe, če so v celoti, izpolnjuje zahteve glede funkcionalnih znanj in delovnih izkušenj ter sposobnosti
Zahtevano: funkcionalna znanja – opravljeno izobraževanje za varnostnika oz. NPK Varnostnik, osnovna raven znanja angleškega jezika, poznavanje dela z računalnikom. Zahtevana delovna sposobnost, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: opravljeno izobraževanje in pridobljena licenca za RTG operaterja, izkušnje s področja varovanja
Delovne izkušnje: 3 leta na področju varovanja
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 24. 12. 2021 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj