NADZOR/1 na Projektu ceste 8

03. 09. 2021

Naziv delovnega mesta: NADZOR/1 na Projektu ceste 8
Opis del in nalog:

izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje ter opravlja inženirske storitve na področju investicij v državne ceste.

Izobrazba: Zahtevana univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B gradbene smeri.
Zahtevano: strokovni izpit za pooblaščenega inženirja, vozniški izpit B kategorije, obvladovanje dela z računalnikom. Zahtevana natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov in dela na nadzoru.
Želeno: znanje tujega jezika
Delovne izkušnje: /
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poln delovni čas

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 11. 09. 2021 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj