NADZOR/2

08. 03. 2021

Naziv delovnega mesta: NADZOR/2
Organizacijska enota: Projekt Železnice 5
Opis del in nalog:

Izvaja nadzor nad izvedo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Izvaja aktivnosti povezane s pripravo tehničnega dela razpisnih dokumentacij, sodeluje v fazi projektiranja, revizije in verifikacije izvedbenih načrtov, pri izvedbi del, pri pripravi zapisnikov koordinacijskih in drugih sestankov, poročil, odkupih zemljišč, pridobitvi gradbenega, obratovalnega oz. uporabnega dovoljenja.

Izobrazba: najmanj višješolska strokovna izobrazba gradbene smeri
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, vozniški izpit B kategorije, strokovni izpit po izpolnitvi pogojev za njegovo opravljanje, natančnost, poznavanje procesov in dela na nadzoru
Želeno: znanje tujega jezika
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 16. 03. 2021 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj