NADZOR/2

11. 05. 2021

Naziv delovnega mesta: NADZOR/2
Organizacijska enota: Sektor za tehnično urejanje prometa in prometno varnost
Opis del in nalog:

Izvaja nadzor nad izvedbo del s področja elektrotehnične stroke na področju upravljanja, vzdrževanja in varstva državnih cest, tehničnega urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na državnih cestah s poudarkom na strokovnem področju javne razsvetljave ter elektrotehničnih del na investicijskih projektih.

Izobrazba: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni – B ali višješolski programi elektro smeri
Zahtevano: strokovni izpit za pooblaščenega inženirja po izpolnitvi pogojev za njegovo opravljanje, vozniški izpit B kategorije, poznavanje dela z računalnikom, natančnost, poznavanje procesov in dela na nadzoru
Želeno: znanje tujega jezika
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 19. 05. 2021 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj