Zaposlitve - arhiv

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote, sodeluje pri izvajanju inženirskih storitev v fazi priprave in izvedbe na področju načrtovanja in gradnje železniške infrastrukture in opravlja dela po naročilu vodje.

30. 12. 2020

Reševalec gasilec

Opravlja dela reševalno-gasilske službe, dela sprejema in odprave letal, potnikov in stvari, vzdrževalna dela, ter druga dela za organizacijsko enoto in naloge po naročilu vodje.

30. 12. 2020

Koordinator prometa

Opravljanje dela v koordinacijskem centru pri sprejemu in odpravi letal, potnikov in stvari, povezovanje in skrb za usklajeno delovanje vseh letaliških služb, vodenje in nadzorovanje dela službe sprejema in odprave potnikov, pripravljanje poročil in statistike prometa in druga dela po naročilu vodje.

17. 12. 2020

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del poslovnega sekretariata ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

11. 12. 2020

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote.

10. 12. 2020

REFERENT/1

Opravlja organizacijska in administrativna dela za področje in opravlja strokovne naloge ter sodeluje pri postopkih za področje in opravlja naloge po naročilu vodje

10. 12. 2020

SAMOSTOJNI NADZOR - KOORDINATOR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in opravlja dela na področju koordiniranja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ter izvaja nadzor.

03. 12. 2020

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

03. 12. 2020

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

03. 12. 2020

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

03. 12. 2020

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira, koordinira in vodi postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

02. 12. 2020

STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja projektov v zvezi s pripravo in izvajanjem projektov ali drugih delih, kot so: razdeljevanje dokumentacije recenzentom, posredovanje poročil projektantom, priprava vabil na recenzijske razprave, priprava zapisnikov obravnav, priprava potrdil o opravljenih recenziji, priprava zahtevkov za račune-situacije, priprava poročil k situacijam, priprava srajčk »nabava«, vodene evidenc za naročnike in arhiv, sodelovanje pri pripravi ponudb in zbiranje referenc za recenzente.

26. 11. 2020

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote in izvaja dela po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote.

09. 11. 2020

Reševalec gasilec

Opravlja dela reševalno-gasilske službe, dela sprejema in odprave letal, potnikov in stvari, vzdrževalna dela, ter druga dela za organizacijsko enoto in opravlja naloge po naročilu vodje.

05. 11. 2020

SAMOSTOJNI NADZOR (DVE PROSTI DELOVNI MESTI)

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

04. 11. 2020

NADZOR/2 (DVE PROSTI DELOVNI MESTI)

izvaja nadzor nad izvedo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

04. 11. 2020

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

29. 10. 2020

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedo del v skladu z Zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

29. 10. 2020

STROKOVNI SODELAVEC/2

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov na področju kalkulacij.

27. 10. 2020

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

27. 10. 2020

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje, kot so: sodelovanje pri izvajanju inženirskih storitev v fazi priprave in izvedbe na področju načrtovanja in gradnje železniške infrastrukture.

15. 10. 2020

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje, kot so: spremljanje in pregled nad finančnim delom projekta, sodelovanje pri razpisih za evropska sredstva, izdelava investicijske dokumentacije, priprava poročil. 

15. 10. 2020

Referent/1

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge ali sodeluje pri postopkih za organizacijsko enoto in opravlja druga dela po naročilu vodje.

15. 10. 2020

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

15. 10. 2020

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Izvaja inženirske storitve na področju upravljanja, vzdrževanja in varstva državnih cest ter tehničnega urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na državnih cestah. Pripravlja strokovna mnenja in predloge s področja varnosti v cestnem prometu.

15. 10. 2020

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

02. 10. 2020

STROKOVNI SODELAVEC/1

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oziroma opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oz. dela po naročilu vodje.

02. 10. 2020

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedo del v skladu z Zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Opravljanje inženirskih storitev na področju investicij v državne ceste.

02. 10. 2020

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote in izvaja dela geodetskega nadzora nad zemeljskimi in drugimi deli.

02. 10. 2020

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

22. 09. 2020

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu organizacijske enote, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno deluje na področju izdelave strokovnih podlag, za uvedbo informacijskega sistema za podporo vodenju projektov. Izvaja aktivnosti na področju projektne dokumentacije.

22. 09. 2020

VODJA PROJEKTA/1

Načrtovanje, vodenje, organiziranje priprave in izvedbe del iz obsega del in nalog projekta.

17. 09. 2020

Referent/1

Opravlja organizacijska in administrativna dela in druge strokovne naloge za organizacijsko enoto Projekt Komunala.

08. 09. 2020

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

08. 09. 2020

NADZOR/1 (dve prosti delovni mesti)

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z Zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. 

08. 09. 2020

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na območju Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

03. 09. 2020

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje na področju izdelave strokovnih podlag za uvedbo informacijskega sistema za podporo vodenju projektov. Izvaja aktivnosti na področju projektne dokumentacije.

27. 08. 2020

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira, koordinira in vodi postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

20. 08. 2020

NADZOR/3

Izvaja nadzor nad izvedo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Izvajanje nadzora nad izvedbo del v predoru.

18. 08. 2020

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje, kot so vodenje, organiziranje in izdelava investicijske dokumentacije in vlog za EU sredstva.

18. 08. 2020

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

11. 08. 2020

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira in koordinira in vodi postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

16. 07. 2020

Nadzor/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

16. 07. 2020

Samostojni strokovni sodelavec/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje, ter izvaja nadzor nad gradnjo premostitvenih objektov.

16. 07. 2020

Nadzor/1 - 2 delovni mesti

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

16. 07. 2020

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja.

22. 06. 2020

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje

22. 06. 2020

NADZOR/2 (2 prosti delovni mesti)

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

22. 06. 2020

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

Kraj dela: Bosna in Hercegovina, Vranduk

22. 06. 2020

REFERENT/3

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge, kot so vodenje evidenc pogodb projekta, zbiranje in pripravljanje podatkov za  naročnika, arhiviranje, obračun nadzora po soglasjih, priprava letnih poročil za naročnika, priprava analiz porabe resursov pri rednem vzdrževanju, spremljanje planov in realizacije, ter opravlja druga dela po naročilu vodje.

22. 06. 2020

REFERENT/2

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge, kot so priprava obračunskih situacij, urejanje baze podatkov, priprava poročil in analiz, spremljanje finančne realizacije po pogodbah, aktivno sodelovanje pri vzpostavljanju informacijskega sistema in opravlja druga dela po naročilu vodje.

17. 06. 2020

Reševalec gasilec

Opravlja dela reševalno-gasilske službe, dela sprejema in odprave letal, potnikov in stvari, vzdrževalna dela, ter druga dela za organizacijsko enoto in naloge po naročilu vodje.

15. 06. 2020

STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodelovanje pri postopkih v zvezi s pripravo in izvajanjem projektov za potrebe izgradnje vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke ter administrativna opravila.

08. 06. 2020

STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja projektov v zvezi s pripravo in izvajanjem projektov ali drugih delih kot so priprava poročil, strokovnih gradiv, evidenc in drugih dokumentov, ki so potrebni za izvedbo zahtev naročnikov ter priprava strokovnih mnenj in predlogov s področja varnosti v cestnem prometu.

02. 06. 2020

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu organizacijske enote, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje na področju izdelave strokovnih podlag za uvedbo informacijskega sistema za podporo vodenju projektov ter izvaja aktivnosti na področju projektne dokumentacije.

27. 05. 2020

NADZOR/2 – koordinator za varnost in zdravje pri delu

Izvaja nadzor nad izvedbo del v Republiki Sloveniji in v tujini, v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in opravlja dela na področju koordiniranja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

13. 05. 2020

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju Republike Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Delo obsega predvsem nadzor nad gradnjo na državnih cestah.

13. 05. 2020

SAMOSTOJNI NADZOR – koordinator za varnost in zdravje pri delu

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in opravlja dela na področju koordiniranja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ter izvaja nadzor v predorih.

13. 05. 2020

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja naloge po naročilu vodje. Opravlja dela s področja kontrole kakovosti asfalterskih del in hidroizolacije, ki zajemajo predloge za izvedbo, pregled tehnoloških elaboratov, spremljanje kakovosti materialov ter izvedbe del, izračun manjvrednosti za kakovostno, neustrezno izvedena dela in predloge sanacij.

08. 05. 2020

VARNOSTNIK NADZORNIK

Opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, nadzor nad prihodom zaposlenih na delo in z dela, nadzor nad evidenco službenih vozil, ter druga dela za organizacijsko enoto in naloge po naročilu vodje.

09. 03. 2020

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Opravlja druge naloge v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del, kot so: priprava poročil, razpisov, evidenc in drugih dokumentov, ki so potrebni za izvedbo zahtev naročnikov, priprava strokovnih mnenj in predlogov s področja varnosti v cestnem prometu.

04. 03. 2020

STROKOVNI SODELAVEC/2

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oziroma opravlja druge naloge v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del, kot so: vodenje, organiziranje in izdelava investicijske dokumentacije ter vlog za EU sklade.

27. 02. 2020

STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja projektov v zvezi s pripravo in izvajanjem projektov pri revizijah in recenzijah.

25. 02. 2020

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu organizacijske enote, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje na področju izdelave strokovni podlag, za uvedbo informacijskega sistema za podporo vodenju projektov.

07. 02. 2020

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

14. 01. 2020