STROKOVNI SODELAVEC/1

02. 10. 2020

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/1
Organizacijska enota: Sektor za ITS in ESN
Opis del in nalog:

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oziroma opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oz. dela po naročilu vodje.

Izobrazba: Univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B, smeri elektrotehnika.
Zahtevano: Znanje tujega jezika, poznavanje dela z računalnikom, organizacijske sposobnosti, natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov dela iz področja, kjer sodeluje.
Želeno: Vozniški izpit, strokovni izpit za pooblaščenega inženirja, izkušnje na področju elektro inštalacij ter na področju prometne infrastrukture in instalacij stavb.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 13. 10. 2020 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj