STROKOVNI SODELAVEC/3

26. 11. 2020

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/3
Organizacijska enota: Sektor za tehnično podporo projektov in razvoj
Opis del in nalog:

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja projektov v zvezi s pripravo in izvajanjem projektov ali drugih delih, kot so: razdeljevanje dokumentacije recenzentom, posredovanje poročil projektantom, priprava vabil na recenzijske razprave, priprava zapisnikov obravnav, priprava potrdil o opravljenih recenziji, priprava zahtevkov za račune-situacije, priprava poročil k situacijam, priprava srajčk »nabava«, vodene evidenc za naročnike in arhiv, sodelovanje pri pripravi ponudb in zbiranje referenc za recenzente.

Izobrazba: srednja izobrazba
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 01. 12. 2020 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj