REFERENT/3

22. 06. 2020

Naziv delovnega mesta: REFERENT/3
Organizacijska enota: Projekt Vzdrževanje cest
Opis del in nalog:

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge, kot so vodenje evidenc pogodb projekta, zbiranje in pripravljanje podatkov za  naročnika, arhiviranje, obračun nadzora po soglasjih, priprava letnih poročil za naročnika, priprava analiz porabe resursov pri rednem vzdrževanju, spremljanje planov in realizacije, ter opravlja druga dela po naročilu vodje.

Izobrazba: najmanj srednja strokovna izobrazba
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: znanje tujega jezika
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 24. 06. 2020 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj