REFERENT/2

17. 06. 2020

Naziv delovnega mesta: REFERENT/2
Organizacijska enota: Projekt Vzdrževanje cest
Opis del in nalog:

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge, kot so priprava obračunskih situacij, urejanje baze podatkov, priprava poročil in analiz, spremljanje finančne realizacije po pogodbah, aktivno sodelovanje pri vzpostavljanju informacijskega sistema in opravlja druga dela po naročilu vodje.

Izobrazba: najmanj višješolska strokovna izobrazba naravoslovne, tehnične, družboslovne ali ekonomske smeri
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, natančnost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov
Želeno: znanje tujega jezika
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 2 meseca

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 22. 06. 2020 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj