Zaposlitve - arhiv

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira, koordinira in vodi postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote, vse za izvedbo del po pogodbi DRI št. 186/2019, za konzultantske storitve pri izgradnji AC na koridorju Vc, odsek Poprikuše-Zenica sever (Donja Gračanica), pododsek Vranduk-Ponirak).

11. 12. 2019

REFERENT/2

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto in strokovne naloge ter naloge po naročilu vodje.

11. 12. 2019

STROKOVNI SODELAVEC/3

Dela povezana z upravljanjem in vzdrževanjem poslovnega objekta, manjša popravila (hišniška dela), po potrebi opravljanje dela v fotokopirnici.

19. 11. 2019

Referent/2

Opravljanje organizacijskih in administrativnih del za organizacijsko enoto, opravljanje drugih strokovne naloge za OE in po naročilu vodje. Finančna spremljava pogodb (inženirskih in izvajalskih), kontrola gradbenih začasnih situacij, izdelava poročil.

11. 11. 2019

STROKOVNI SODELAVEC/1

Sodelovanje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov in opravljanje drugih del v okviru delovnega področja organizacijske enote.

06. 11. 2019

Referent/1

Opravljanje strokovnih nalog za organizacijsko enoto.

06. 11. 2019

REŠEVALEC GASILEC

Opravlja dela reševalno-gasilske službe, dela sprejema in odprave letal, potnikov in stvari, vzdrževalna dela, ter druga dela za organizacijsko enoto, in naloge po naročilu vodje. 

06. 11. 2019

Nadzor/2 – koordinator za varnost in zdravje pri delu

Izvaja nadzor nad izvedbo del v Republiki Sloveniji in v tujini, v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in opravlja dela na področju koordiniranja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

22. 10. 2019

Nadzor/1 (M/Ž)

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov na področju RS in v tujini, v skladu s pogodbo o zaposlitvi.

11. 10. 2019

Reševalec gasilec (M/Ž)

Opravljanje dela reševalno-gasilske službe, dela sprejema in odprave letal, potnikov in stvari, vzdrževalna dela ter druga dela za organizacijsko enoto in dela po naročilu vodje.

10. 10. 2019

Varnostnik nadzornik (M/Ž)

Opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, nadzor nad prihodom zaposlenih na delo in z dela, nadzor nad evidenco službenih vozil, ter druga opravila v skladu s pogodbo o zaposlitvi in po naročilu vodje.

10. 10. 2019

VODJA PROJEKTA/2

Načrtovanje, vodenje, organiziranje priprave in izvedbe del iz obsega del in nalog projekta.

20. 09. 2019

STROKOVNI SODELAVEC/1

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oz. dela po naročilu vodje. Aktivnosti vezane na BIM tehnologijo.

18. 09. 2019

STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja projektov v zvezi s pripravo in izvajanjem projektov ali drugih delih.

05. 09. 2019

STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov v zvezi s pripravo in izvajanjem projektov ali drugih delih, delo v vložišču, vnašanje prispele/odposlane pošte.

04. 09. 2019

STROKOVNI SODELAVEC/1

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oz. dela po naročilu vodje.

04. 09. 2019

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z gradbenim zakonom in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

03. 09. 2019

Nadzor/1 (M/Ž)

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu s predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini, v skladu s pogodbo o zaposlitvi

26. 08. 2019

Nadzor/2 (M/Ž)

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini, v skladu s pogodbo o zaposlitvi

26. 08. 2019

Nadzor/2 (M/Ž)

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini, v skladu s pogodbo o zaposlitvi.

26. 08. 2019

Varnostnik nadzornik (M/Ž)

Opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, nadzor nad prihodom zaposlenih na delo in z dela, nadzor nad evidenco službenih vozil, ter druga opravila v skladu s pogodbo o zaposlitvi in po naročilu vodje.

26. 08. 2019

REŠEVALEC GASILEC

Opravlja dela reševalno-gasilske službe, dela sprejema in odprave letal, potnikov in stvari, vzdrževalna dela, ter druga dela za organizacijsko enoto, in naloge po naročilu vodje.  

05. 08. 2019

VARNOSTNI MANAGER

Opravljanje organizacijskega dela vodenja varnostne službe, opravljanje dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, ter druga dela za organizacijsko enoto, in naloge po naročilu vodje.  

05. 08. 2019

SAMOSTOJNI NADZOR (5 prostih delovnih mest)

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Izvajanje gradbenega nadzora, naloge inženiringa za izvedbo daljinskega vodenja prometa, geotehnični nadzor ter storitve inženiringa pri izvedbi cest in spodnjega ustroja prog (objekti, predori).

09. 07. 2019

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Opravljanje dela odgovornega nadzornika nad rednimi in investicijskimi vzdrževalnimi deli na koncesijskem območju 9 (Ptuj).

09. 07. 2019

STROKOVNI SODELAVEC/1

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oz. dela po naročilu vodje. Dela in naloge na področju priprave razpisnih dokumentacij in vodenja postopkov naročanja.

08. 07. 2019

NADZOR/1 (dve delovni mesti)

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z gradbenim zakonom in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

20. 06. 2019

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira, koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

20. 06. 2019

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

20. 06. 2019

STROKOVNI SODELAVEC/3

Sodeluje pri postopkih priprave izvajanja v zvezi s pripravo in izvajanjem projektov ali drugih del.

20. 06. 2019

Reševalec gasilec (7 delovnih mest)

Opravlja dela reševalno – gasilske službe, dela sprejema in odprave letal, potnikov in stvari, vzdrževalna dela, ter druga dela za organizacijsko enoto, in naloge po naročilu vodje.

07. 06. 2019

Zdravstveni tehnik

Opravlja dela nudenja prve pomoči potnikom, skrbi za urejenost ambulante, opravljanje del pri sprejemu in odpravi letal, opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto v službi sprejema in odprave potnikov in v službi informacij, opravlja druge strokovne naloge za OE in po naročilu vodje.

07. 06. 2019

Referent/6

Po navodilih vodje organizacijske enote izvaja naloge, na področju na katerega je bil razporejen.

07. 06. 2019

Poslovni sekretar/2

Opravlja organizacijska in reprezentančna dela in vodi tajništvo, opravlja druge strokovne naloge, ki sodijo v vodstvo ali področje ter opravlja druge naloge po naročilu vodje.

07. 06. 2019

Referent za sprejem in odpravo potnikov

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto v službi sprejema in odprave potnikov in v službi informacij, opravlja druge strokovne naloge za OE in po naročilu vodje.

07. 06. 2019

Varnostnik nadzornik (5 delovnih mest)

Opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, nadzor nad prihodom zaposlenih na delo in z dela, nadzor nad evidenco službenih vozil, ter druga dela za organizacijsko enoto in naloge po naročilu vodje.

07. 06. 2019

Vodja izmene reševalno-gasilske službe (2 delovni mesti)

Opravlja organizacijska dela vodenja izmene reševalno – gasilske službe, druga dela v reševalno gasilski službi in dela vzdrževanja, dela sprejema in odprave letal, potnikov in stvari, ter druga dela za organizacijsko enoto, in naloge po naročilu vodje.

07. 06. 2019

Koordinator prometa (2 delovni mesti)

Opravljanje dela v koordinacijskem centru in pri sprejemu in odpravi letal, potnikov in stvari, povezovanje in skrb za usklajeno delovanje vseh letaliških služb, vodenje in nadzorovanje dela službe sprejema in odprave potnikov, pripravljanje poročil in statistike prometa in druga dela po naročilu vodje.

07. 06. 2019

Strokovni sodelavec/4

Sodeluje pri vodenju postopkov in organizaciji vzdrževanja letališke opreme, sredstev in instalacij, dela pri sprejemu in odpravi letal, potnikov in stvari oziroma opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oziroma dela po naročilu vodje.

07. 06. 2019

Varnostni manager

Opravlja organizacijska dela vodenja varnostne službe, opravlja dela varovanja premoženja, dela varnostnih pregledov potnikov, prtljage in stvari, ter druga dela za organizacijsko enoto in naloge po naročilu vodje.

07. 06. 2019

Vodja reševalno- gasilske službe

Opravlja organizacijska dela vodenja reševalno – gasilske službe, druga dela v reševalno gasilski službi in dela vzdrževanja, dela sprejema in odprave letal, potnikov in stvari, ter druga dela za organizacijsko enoto, ter druge naloge po naročilu vodje.

07. 06. 2019

Samostojni strokovni sodelavec/4

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja prometa, ki so v obsegu del organizacijske enote ali opravlja druga dela in naloge po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za  izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja dela po naročilu vodje.

07. 06. 2019

Samostojni strokovni sodelavec/4

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja vzdrževanja letališke infrastrukture in opreme, ki so v obsegu del organizacijske enote ali opravlja druga dela in naloge po naročilu vodje; vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za  izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oziroma opravlja druga dela po naročilu vodje.

07. 06. 2019

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje.

04. 06. 2019

REFERENT/3

Opravlja organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, opravlja druge strokovne naloge za organizacijsko enoto in po naročilu vodje.

16. 05. 2019

REFERENT/1

Opravlja organizacijska in administrativna dela za področje ali organizacijsko enoto ali opravlja druge strokovne naloge ali sodeluje pri postopkih za področje, organizacijsko enoto in po naročilu vodje.

08. 05. 2019

NADZOR/2

Izvaja nadzor nad izvedbo del na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

08. 05. 2019

REFERENT/3

Organizacijska in administrativna dela za organizacijsko enoto, druge strokovne naloge za OE in po naročilu vodje.

08. 05. 2019

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izdelavo projektne dokumentacije ter nadzor nad izvedbo del v skladu z gradbenim zakonom in drugimi predpisi na področju gradnje objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

18. 04. 2019

REFERENT/1

Opravlja organizacijska dela in strokovne naloge ali sodeluje pri postopkih za organizacijsko enoto Sektor za investicijsko dokumentacijo in sklade EU, ki obsegajo pripravo izvajanja projektov z vidika ekonomike, izdelovanje investicijske dokumentacije, vlog za EU sklade, CBA študije upravičenosti.

17. 04. 2019

STROKOVNI SODELAVEC/1

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oz. dela po naročilu vodje. Dela in naloge na področju priprave razpisnih dokumentacij in vodenja postopkov naročanja.

16. 04. 2019

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/1

Samostojno organizira, koordinira in vodi postopke s področja vodarskega inženirstva. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru področja organizacijske enote. Po potrebi vodi nadzor.

11. 04. 2019

NADZOR/1

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z gradbenim zakonom in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

11. 04. 2019

SAMOSTOJNI NADZOR

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z gradbenim zakonom in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Priprava poročil, razpisov, navodil, evidenc in drugih dokumentov, ki so potrebni za izvedbo zahtev naročnikov. Priprava strokovnih mnenj in predlogov s področja varnosti v cestnem prometu. 

11. 04. 2019

STROKOVNI SODELAVEC/1

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oz. dela po naročilu vodje.

11. 04. 2019

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote ali po naročilu vodje, vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela po naročilu vodje. Izvajanje konzultantskih storitev, vodenje obdobnih pregledov za premostitvene objekte, izdelovanje projektnih nalog, pridobivanje projektne dokumentacije za premostitvene objekte na državnih cestah.

10. 04. 2019

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

Samostojno organizira, koordinira postopke vezane na pridobitev projektne in druge dokumentacije ter dovoljenj za gradnjo, vodi in organizira aktivnosti za izvedbo nalog povezanih z vodenjem investicij, pripravlja in sodeluje pri pripravi terminskih planov, poročil, vlog, analiz in drugih strokovnih dokumentov.

08. 03. 2019

VODJA PROJEKTA/2

načrtovanje, vodenje, organiziranje priprave in izvedbe del iz obsega del in nalog Projekta 3 razvojna os sever

06. 03. 2019

STROKOVNI SODELAVEC/1

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del, kot so: priprava analiz prometnih potreb, prometnih razmer, napovedi prometa, izdelava modelov v okolju PTV Vissum, kontrola in nadzor nad pripravo prometnih modelov, modeliranje prometa v realnem času, izdelava izračunov na osnovi prometnih količin, izdelava investicijske dokumentacije in vlog za EU sredstva.

04. 03. 2019