NADZOR/1

09. 07. 2019

Naziv delovnega mesta: NADZOR/1
Organizacijska enota: Projekt Vzdrževanje cest
Opis del in nalog:

Izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Opravljanje dela odgovornega nadzornika nad rednimi in investicijskimi vzdrževalnimi deli na koncesijskem območju 9 (Ptuj).

Izobrazba: najmanj visokošolska strokovna izobrazba gradbene smeri
Zahtevano: Strokovni izpit, vozniški izpit, poznavanje dela z računalnikom. Zahtevana organizacijska sposobnost, natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov in dela na nadzor.
Želeno: Znanje tujega jezika. Zaželeno je, da kandidat izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja gradbene stroke ali nadzornega inženirja gradbene stroke, s pooblastilom za nadzor nad gradnjo zahtevnih objektov v skladu z zakonom, ki ureja graditve objektov ter Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 25. 07. 2019 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj