STROKOVNI SODELAVEC/1

16. 04. 2019

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/1
Organizacijska enota: Sektor za nabavo in razpise
Opis del in nalog:

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del oz. dela po naročilu vodje. Dela in naloge na področju priprave razpisnih dokumentacij in vodenja postopkov naročanja.

Izobrazba: najmanj visokošolska strokovna izobrazba ekonomske, gradbene ali pravne smeri
Zahtevano: Znanje tujega jezika, poznavanje dela z računalnikom. Zahtevana organizacijska sposobnost, natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov dela iz področja, kjer sodeluje. Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem področja javnih naročil in z referencami s tega področja (poznavanje javno naročniške zakonodaje, izkušnje pri pripravi razpisnih dokumentacij, sodelovanje v strokovnih komisijah, izkušnje s pripravo odgovorov na zahtevke za revizijo, poznavanje FIDIC pogojev pogodbe, izkušnje pri pripravi razpisnih dokumentacij za naročila, sofinancirana z evropskimi sredstvi.
Želeno: strokovni izpit, vozniški izpit
Delovne izkušnje: /
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 26. 04. 2019 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj