STROKOVNI SODELAVEC/1

04. 03. 2019

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC/1
Organizacijska enota: Sektor za investicijsko dokumentacijo in sklade EU
Opis del in nalog:

Sodeluje pri vodenju postopkov priprave izvajanja projektov oz. opravlja druga opravila v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del, kot so: priprava analiz prometnih potreb, prometnih razmer, napovedi prometa, izdelava modelov v okolju PTV Vissum, kontrola in nadzor nad pripravo prometnih modelov, modeliranje prometa v realnem času, izdelava izračunov na osnovi prometnih količin, izdelava investicijske dokumentacije in vlog za EU sredstva.

Izobrazba: najmanj visokošolska strokovna izobrazba gradbene smeri, prometne, prometno tehnološke smeri
Zahtevano: Znanje tujega jezika, poznavanje dela z računalnikom. Zahtevana organizacijska sposobnost, natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov dela s področja, kjer sodeluje. Prednost bodo imeli kandidati z poznavanjem orodij prometnega modeliranja (PTV Vissum, PTV Vissim), dokazljive izkušnje prometnega planiranja in prometno tehnološkega izračuna za železnice pri pripravi investicijske dokumentacije na infrastrukturne projekte.
Želeno: strokovni izpit, vozniški izpit
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 14. 03. 2019 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj