SAMOSTOJNI NADZOR

15. 10. 2020

Naziv delovnega mesta: SAMOSTOJNI NADZOR
Organizacijska enota: Sektor za tehnično urejanje prometa in prometno varnost
Opis del in nalog:

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Izvaja inženirske storitve na področju upravljanja, vzdrževanja in varstva državnih cest ter tehničnega urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na državnih cestah. Pripravlja strokovna mnenja in predloge s področja varnosti v cestnem prometu.

Izobrazba: : univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B gradbene smeri
Zahtevano: Znanje tujega jezika, strokovni izpit za pooblaščenega inženirja (PI ali Nz), vozniški izpit, poznavanje dela z računalnikom. Zahtevana organizacijska sposobnost, natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov in dela na nadzoru.
Delovne izkušnje: 3 leta
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 23. 10. 2020 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj