SAMOSTOJNI NADZOR

04. 03. 2020

Naziv delovnega mesta: SAMOSTOJNI NADZOR
Organizacijska enota: SEKTOR ZA TEHNIČNO UREJANJE PROMETA IN PROMETNO VARNOST
Opis del in nalog:

Samostojno izvaja nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Opravlja druge naloge v okviru delovnega področja organizacijske enote na področju posameznih del, kot so: priprava poročil, razpisov, evidenc in drugih dokumentov, ki so potrebni za izvedbo zahtev naročnikov, priprava strokovnih mnenj in predlogov s področja varnosti v cestnem prometu.

Izobrazba: Univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B gradbene ali druge tehnične smeri.
Zahtevano: Znanje tujega jezika, strokovni izpit, vozniški izpit, poznavanje dela z računalnikom. Zahtevana organizacijska sposobnost, natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov in dela na nadzoru.
Delovne izkušnje: 3 leta
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 19. 03. 2020 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj