NADZOR/1

02. 10. 2020

Naziv delovnega mesta: NADZOR/1
Organizacijska enota: Projekt Ceste 8
Opis del in nalog:

Izvaja nadzor nad izvedo del v skladu z Zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju RS in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje. Opravljanje inženirskih storitev na področju investicij v državne ceste.

Izobrazba: Univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B gradbene ali druge tehnične smeri.
Zahtevano: Poznavanje dela z računalnikom, vozniški izpit, strokovni izpit za pooblaščenega inženirja. Zahtevana natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov in dela na nadzoru.
Želeno: znanje tujega jezika
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 07. 10. 2020 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj